Home » Publikace » Sborníky a dokumenty
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Sborníky a dokumenty

 

6. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001

titulka_knihy.jpg V návaznosti na předcházejících pět celostátních výzkumů byl v  roce 2001 zorganizován 6. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže ČR 2001. Celostátní antropologické výzkumy poskytnuly nejen podklady pro aktualizaci růstových grafů, ale i množství informací o dlouhodobých změnách růstu dětské populace.  


 

Cindi Health Monitoring

CINDI Health Monitoring byl realizován v ČR v rámci programu CINDI (Contrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention Programme), který byl založen v roce 1983 Světovou zdravotnickou organizací na základě aktuální potřeby široké intervence ke snížení důsledků a zabránění šíření epidemie neinfekčních onemocnění. Cílem programu je především snížení rizikových faktorů onemocnění srdce a cév, nádorových onemocnění, duševních poruch, úrazů, respiračních a metabolických onemocnění v populaci. Pro efektivní monitorování rizikových faktorů byla použita metoda CINDI Health Monitor.


 

Monitoring zdraví a životního prostředí

monitoring_obr.gif Systém monitorování zahrnuje systematický sběr údajů o znečištění životního prostředí - ovzduší, pitné a koupací vody, celého spotřebního koše potravin a půdy. Na základě těchto dat je pak odhadována velikost expozice škodlivým látkám a zdravotních rizik pro českou populaci. V rámci biologického monitoringu člověka je zjišťován obsah toxických i nezbytných látek v organismu dospělých a dětí. Součástí systému jsou pravidelná šetření zdravotního stavu české dospělé a dětské populace.


 

Registr profesionálních expozic karcinogenům

p_kartoteka_03.jpg Registr profesionálních expozic karcinogenům (zkratka REGEX) je iniciativou SZÚ, jejíž kořeny se datují do sklonku 20. stol. REGEX byl vyvíjen jako víceúčelový nástroj pro potřeby surveillance orientované na sledování rizika profesionální rakoviny.


 

Studie zdraví dětí 2016

V roce 2016 byla provedena studie Zdraví dětí, která propojila šetření zdravotního stavu dětí se sledováním obsahu chemických látek v organismu. Studie zahrnovala dotazníkové šetření zaměřené na výskyt alergických onemocnění, obezity, rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění a poruch pohybového aparátu u dětí. Součástí dotazníku byly také otázky na stravovací návyky dětí. U dětí v pěti městech byly odebrány vzorky krve a moče na analýzu vybraných biomarkerů expozice toxickým látkám a biomarkerů nutrice. Studie byla provedena s podporou Společnosti praktických lékařů pro děti a dorost.


 

 

Nahoru