Home » Publikace » Sborníky a dokumenty » Studie zdraví dětí 2016
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Studie zdraví dětí 2016

V roce 2016 byla provedena studie Zdraví dětí, která propojila šetření zdravotního stavu dětí se sledováním obsahu chemických látek v organismu. Studie zahrnovala dotazníkové šetření zaměřené na výskyt alergických onemocnění, obezity, rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění a poruch pohybového aparátu u dětí. Součástí dotazníku byly také otázky na stravovací návyky dětí. U dětí v pěti městech byly odebrány vzorky krve a moče na analýzu vybraných biomarkerů expozice toxickým látkám a biomarkerů nutrice. Studie byla provedena s podporou Společnosti praktických lékařů pro děti a dorost.


Zdravotni_stav_2016.pdf Studie Zdraví dětí 2016 (940,54 KB)

Biomonitoring_2016.pdf Obsah toxických a potřebných látek v biologickém materiálu dětí 2016 (985,37 KB)

Nahoru