SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Sborníky a dokumenty » Cindi Health Monitoring » Zdravotní chování mládeže
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zdravotní chování mládeže

Metodika WHO CINDI Health Monitor byla použita pro hodnocení chování a tím některých ukazatelů životního stylu mládeže . Šetření bylo provedeno pomocí dotazníku ve středních školách různého typu vzdělání a v jedné základní škole. Výsledky prokázaly rizikové faktory životního stylu mládeže, jsou prokázány rozdíly v oblasti zdravého životního stylu odpovídající různé úrovni vzdělání: nejvíce procent studentů s rizikovými faktory životního stylu bylo zjištěno ve školách s technickým zaměřením a paradoxně ve školách zdravotnických.


Sdělení předneseno na konferenci Škola a Zdraví21 v roce 2006.Autoři: Říhová, Skálová, Komárek, Procházka

Zdrav_chovani.pdf Rizika chování studujících

Nahoru