Home » Publikace » Sborníky a dokumenty » Cindi Health Monitoring » Zdravotní chování mládeže
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zdravotní chování mládeže

Metodika WHO CINDI Health Monitor byla použita pro hodnocení chování a tím některých ukazatelů životního stylu mládeže . Šetření bylo provedeno pomocí dotazníku ve středních školách různého typu vzdělání a v jedné základní škole. Výsledky prokázaly rizikové faktory životního stylu mládeže, jsou prokázány rozdíly v oblasti zdravého životního stylu odpovídající různé úrovni vzdělání: nejvíce procent studentů s rizikovými faktory životního stylu bylo zjištěno ve školách s technickým zaměřením a paradoxně ve školách zdravotnických.


Sdělení předneseno na konferenci Škola a Zdraví21 v roce 2006.Autoři: Říhová, Skálová, Komárek, Procházka

Zdrav_chovani.pdf Rizika chování studujících

Nahoru