Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie

Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (Zprávy CEM) vydává měsíčně Státní zdravotní ústav. Periodikum bylo založeno v březnu 1992, kdy vyšlo první číslo. Časopis měl ISSN 1211-7358. Od prosince 2009 do února 2011 vycházel časopis pod názvem Zprávy epidemiologie a mikrobiologie (ISSN 1803-6422), který reflektoval situaci, kdy bylo tehdejším vedením SZÚ Centrum epidemiologie a mikrobiologie zrušeno a jeho činnost málo srozumitelně rozdělena do dvou center, Centra odborných činností a Centra laboratorních činností. Po další reorganizaci na začátku roku 2011, kdy opět vzniklo staronové Centrum epidemiologie a mikrobiologie s původním zaměřením i náplní práce, vrátil se i náš časopis k původnímu názvu používanému od roku 1992, tj. Zprávy CEM.


ISSN 1804 – 8668 (print verze); ISSN 1804 – 8676 (webová verze)


 

Redakční rada

RNDr. Petr Petráš, CSc. (vedoucí redaktor), MUDr. Barbora Macková (zástupce vedoucího redaktora),  MUDr. Jitka Částková, CSc., MUDr. Pavla Křížová, CSc., MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., RNDr. Marek Malý, CSc., Ing. Jan Urban, Ph.D.

Jazyková spolupráce: dr. Eva Kodytková
Grafické zpracování, tisk a distribuce: tiskárna TIGIS, spol. s r.o.

Web: Mgr. Vladislav Jakubů


 

Stěžejní náplní časopisu Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (Zprávy CEM) jsou informace o epidemiologické situaci v ČR vycházející především ze systému celostátního hlášení infekčních onemocnění EPIDAT, či z dat programů surveillance. Časopis prezentuje aktuální příspěvky pracovníků odborných pracovišť CEM, pracovníků Národních referenčních laboratoří ČR v infekční problematice a dalších odborníků zejména v oblasti epidemiologie a mikrobiologie. Ve Zprávách CEM jsou otiskovány aktuální informace se zdravotnickou problematikou jak z naší republiky, tak i ze světa. Mnoho příspěvků vychází ze spolupráce s ECDC či WHO. V rubrice Oznámení najdete informace o konzultačních dnech CEM, o seminářích a odborných akcích Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii či dalších odborných společností a o dalších akcích věnovaných problematice epidemiologie a mikrobiologie. Časopis spolupracuje s časopisem Eurosurveillance, na jehož webových stránkách je odkaz na webovou formu Zpráv CEM.

Eurosurv_logo2.gif


 

Pokyny pro autory Pokyny pro autory (r. 2021) (34,55 KB)


 

Předplatné

Upozornění pro odběratele časopisu  Zprávy CEM

Vážení čtenáři, upozorňujeme, že z důvodu změny systému distribuce je nutné pro nové odběratele časopisu v roce 2021 poslat objednávku na adresu: alena.krizova@szu_cz

Předplatné na rok 2021 (12 čísel) činí 645 .- Kč včetně DPH, pro slovenské předplatitele je kvůli vysokému poštovnému 1560.- Kč .
K předplatnému je možné se přihlásit pomocí formuláře:

FORMULÁŘ k předplatnému FORMULÁŘ k předplatnému na rok 2021 (124.50 KB)

Objednávka platí pro nové předplatitele, stávajícím předplatitelům je předplatné automaticky prodlouženo, pakliže je sami nezruší.


Noví předplatitelé dostanou zpětně i dosud distribuovaná čísla aktuálního kalendářního roku.


 

 Elektronická podoba Zpráv CEM

V aktuálním čísle je na internetu dostupný pouze obsah, kompletní články v pdf verzi budou zpřístupněny po 6 měsících od data vydání daného čísla. Tento postup je zaveden pro zachování přednostních práv předplatitelů časopisu.


 

 

 

 

Nahoru