SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 27, rok 2018 » Zprávy CEM 1 - leden 2018
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 1 - leden 2018


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic


Počty případů hlášených infekcí v České republice vykázané v letech 2008–2017, vybrané diagnózy dle MKN 10 viz: EPIDAT
Nemocnost na 100.000 obyvatel u hlášených infekcí v České republice vykázané v období 2008–2017, vybrané diagnózy dle MKN 10

Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za prosinec 2017
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v ČR  podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví. Absolutní počty za prosinec 2017
Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje ke dni 31.12.2017

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v lednu 2018


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečné hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu parotitidy v okrese Jihlava


 

AKTUALITY
Latest news


Smrtelné případy pneumonie vyvolané kmenem S. aureus s produkcí Pantonova-Valentinova  leukocidinu Smrtelné případy pneumonie vyvolané kmenem S. aureus s produkcí Pantonova-Valentinova leukocidinu (71,56 KB)
Fatal cases of pneumonia caused by Panton-Valentine leukocidin- producing strains of S. aureus


Komentář k aktuální epidemii chřipky v USA  - 19.2.2018 Komentář k aktuální epidemii chřipky v USA - 19.2.2018 (174,22 KB)
A commentary on the current influenza epidemic in the USA – 19 February 2018


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (5.3.2018) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění (5.3.2018) (327,23 KB)
Update of the NRL for influenza and non-influenza respiratory viruses


Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2017 Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2017 (515,93 KB)
Invasive meningococcal disease in the Czech Republic in 2017


Testování baktericidní, levurocidní a fungicidní účinnosti dezinfekčních přípravků pro praktické použití podle EN pro oblast zdravotnictví Testování baktericidní, levurocidní a fungicidní účinnosti dezinfekčních přípravků pro praktické použití podle EN pro oblast zdravotnictví (79,55 KB)
Testing bactericidal, yeasticidal, and fungicidal activity of disinfectants intended for use in practice in accordance with the EU standard for the medical area


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 994   Sérologie HBV markery EHK – 994 Sérologie HBV markery (48,08 KB)

EHK – 995   Sérologie HAV EHK – 995 Sérologie HAV (39,39 KB)

EHK – 996   Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz EHK – 996 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz (54,66 KB)


 

OSOBNÍ ZPRÁVY

Opožděné blahopřání MUDr. Milanovi Kubínovi, DrSc. k 90. narozeninám Opožděné blahopřání MUDr. Milanovi Kubínovi, DrSc. k 90. narozeninám (46,26 KB)
Belated congratulations to Milan Kubín, MD, PhD on his 90th anniversary

RNDr. Václav Rupeš, CSc. -  80 RNDr. Václav Rupeš, CSc. - 80 (43,54 KB)
Václav Rupeš, MSc, PhD – his 80th anniversary


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Setkání pracovníků oborů mikrobiologie a epidemiologie činných v SZÚ 11.4.2018+Konzultační den  Lymeská borrelióza – SZÚ, 19.3.2018+Přívorovy dny, XIII konference DDD 201, Poděbrady+4. ročník Klostridiového dne; Olomouc 19.5.2018+XXVII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů; Brno 7.–8.6.2018 Setkání pracovníků oborů mikrobiologie a epidemiologie činných v SZÚ 11.4.2018+Konzultační den Lymeská borrelióza – SZÚ, 19.3.2018+Přívorovy dny, XIII konference DDD 201, Poděbrady+4. ročník Klostridiového dne; Olomouc 19.5.2018+XXVII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů; Brno 7.–8.6.2018 (147,92 KB)OBSAH ROČNÍKU 2017 OBSAH ROČNÍKU 2017 (56,54 KB) 

 

 

Nahoru