SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 27, rok 2018 » Zprávy CEM 11-12 - listopad-prosinec 2018
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 11-12 - listopad-prosinec 2018


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, listopad 2018, porovnání se stejným měsícem v letech 2008 – 2017

  viz: E ISIN a EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, prosinec 2018, porovnání se stejným měsícem v letech 2008 – 2017

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - prosinec 2018, porovnání se stejným obdobím v letech 2008 – 2017

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v ČR, údaje za říjen 2018
  viz:  Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v ČR, údaje za listopad 2018

Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví. Absolutní počty za říjen 2018

Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví. Absolutní počty za listopad 2018

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu. Údaje ke dni 31. 10. 2018

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu. Údaje ke dni 30. 11. 2018

 

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v listopadu a prosinci 2018


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o mimořádné epidemiologické situaci hromadného výskytu cerkáriové dermatitidy v okrese Karlovy Vary


 

AKTUALITY
Latest news

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (7.1. 2019) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (7.1. 2019) (167.46 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Nové definice kategorií citlivosti bakterií k antibiotikům, další nové dokumenty EUCAST na webu NRL pro antibiotika Nové definice kategorií citlivosti bakterií k antibiotikům, další nové dokumenty EUCAST na webu NRL pro antibiotika (64.61 KB)
New definitions of an antimicrobial susceptibility categories and other new EUCAST documents on the website of the NRL for Antibiotics

Charakterizace kmenů Streptococcus pneumoniae metodou MLVA v NRL pro streptokokové nákazy SZÚ Charakterizace kmenů Streptococcus pneumoniae metodou MLVA v NRL pro streptokokové nákazy SZÚ (60.93 KB)
Characteisation of the Streptococcuss pneumoniae strains by Multiple-Locus Variable number tandem repeat Analysisi (MLVA)in the NRL for Streptococcal Infections

Rozšíření metodik v NRL pro hemofilové nákazy o molekulární real-time PCR Rozšíření metodik v NRL pro hemofilové nákazy o molekulární real-time PCR (98.49 KB)
A molecular real-time PCR test newly implemented in the NRL for Haemophilus Infections

Zpráva z pracovní cesty: EWD Network Annual Meeting Zpráva z pracovní cesty: EWD Network Annual Meeting (80.47 KB)
Mission Report: EVD Network Annual Meeting


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

External quality assessment


EHK – 1032  Bakteriologická diagnostika EHK – 1032 Bakteriologická diagnostika (89.57 KB)

EHK – 1037  Idetifikace herpetických virů EHK – 1037 Idetifikace herpetických virů (45.08 KB)


 

OSOBNÍ ZPRÁVY

Personal news


Zemřela RNDr. Eva Aldová, CSc.   (* 21. 11. 1922  + 20. 12. 2018) Zemřela RNDr. Eva Aldová, CSc. (* 21. 11. 1922 + 20. 12. 2018) (53.09 KB)
Eva Aldová, MA, PhD. passed awa


Zemřel prof. MUDr. Jan Šejda, DrSc,   (* 5. 12. 1934  + 1. 11. 2018) Zemřel prof. MUDr. Jan Šejda, DrSc, (* 5. 12. 1934 + 1. 11. 2018) (44.16 KB)
Jan Šejda, MD, PhD, passed away


 

OZNÁMENÍ

Notifications


Plán akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2019+Jednodenní odborná konference “Molekulární-biologické metody v surveillance a šetření epidemií“+Plánované úterní semináře v Lékařském domě na rok 2019+Jednodenní odborná konference „Lymeská borelióza a další infekce přenášené klíšťaty“ Plán akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2019+Jednodenní odborná konference “Molekulární-biologické metody v surveillance a šetření epidemií“+Plánované úterní semináře v Lékařském domě na rok 2019+Jednodenní odborná konference „Lymeská borelióza a další infekce přenášené klíšťaty“ (56.05 KB) 

 

 

Nahoru