SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 27, rok 2018 » Zprávy CEM 10 - říjen 2018
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 10 - říjen 2018


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic


Počty případů hlášených infekcí v České republice vykázané v letech 2008–2018, vybrané diagnózy dle MKN 10 viz: ISIN a EPIDAT
Nemocnost na 100.000 obyvatel u hlášených infekcí v České republice vykázané v období 2008–2018, vybrané diagnózy dle MKN 10

Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za září 2018
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v ČR  podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví. Absolutní počty za září 2018
Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje ke dni 30.9.2018

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v říjnu 2018


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o epidemii salmonelózy v rekreačním středisku v okrese Domažlice


 

AKTUALITY
Latest news

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (19. 11. 2018) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (19. 11. 2018) (78.34 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses

Staphylococcus cornubiensis, nový druh koaguláza pozitivního stafylokoka izolovaného z klinického materiálu Staphylococcus cornubiensis, nový druh koaguláza pozitivního stafylokoka izolovaného z klinického materiálu (76.44 KB)
Staphylococcus cornubiensis, a novel coagulase-positive species isolated from clinical material


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

 Infekční onemocnění přenášená potravinami a vodou v ČR - rok 2017 a vývoj nemocnosti v minulých pěti letech  Infekční onemocnění přenášená potravinami a vodou v ČR - rok 2017 a vývoj nemocnosti v minulých pěti letech (109.01 KB)
Food-borne and water-borne infectious diseases in the Czech Republic – 2017 and trend in the incidence in the last five years

Koncepce oboru epidemiologie v České republice (2018) Koncepce oboru epidemiologie v České republice (2018) (58.17 KB)
Defining the specialty of epidemiology in the Czech Republic (2018)

Klinicky zajímavé bakteriální izoláty zachycené v NRL pro antibiotika a České národní sbírce typových kultur (CNCTC) v letech 2016-2018 Klinicky zajímavé bakteriální izoláty zachycené v NRL pro antibiotika a České národní sbírce typových kultur (CNCTC) v letech 2016-2018 (274.06 KB)
Clinically interesting bacterial isolates identified in the NRL for Antibiotics and Czech National Collection of Type Cultures (CNCTC)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

External quality assessment


EHK – 1038 Sérologie HIV, HBV a HCV
 EHK – 1038 Sérologie HIV, HBV a HCV (49.78 KB)


 

EVROPSKÉ STŘEDISKO PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ (ECDC), EVROPSKÁ KOMISE (EK) A SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE (SZO)

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), European Commission (EC), and World Health Organisation (WHO)


Společná schůzka národních kontaktních bodů pro připravenost, odpověď, detekci hrozeb, systém rychlého varováni EU a Mezinárodní zdravotnícke předpisy Společná schůzka národních kontaktních bodů pro připravenost, odpověď, detekci hrozeb, systém rychlého varováni EU a Mezinárodní zdravotnícke předpisy (70.45 KB)
Joint Meeting for National Focal Points for Preparedness & Responde and National Focal Points for Threat Detection, EWRS & IHR


 

OZNÁMENÍ

Notifications


Plánované úterní semináře v Lékařském domě na rok 2019+Plán akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2019+ Odborný seminář v Lékařském domě: „Aktuality v mikrobiologii“+IPVZ kurz „Virové hepatitidy – vracející se problém“+IPVZ kurz „Alimentární nákazy s méně obvyklou etiologií“+Konzultační den SZÚ „Problémy toxoplasmózy“ Plánované úterní semináře v Lékařském domě na rok 2019+Plán akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2019+ Odborný seminář v Lékařském domě: „Aktuality v mikrobiologii“+IPVZ kurz „Virové hepatitidy – vracející se problém“+IPVZ kurz „Alimentární nákazy s méně obvyklou etiologií“+Konzultační den SZÚ „Problémy toxoplasmózy“ (77.09 KB) 

 

 

Nahoru