SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 27, rok 2018 » Zprávy CEM 7-8 červenec-srpen 2018
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 7-8 červenec-srpen 2018


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic


Počty případů hlášených infekcí v České republice vykázané v letech 2008–2018, vybrané diagnózy dle MKN 10 viz: EPIDAT
Nemocnost na 100.000 obyvatel u hlášených infekcí v České republice vykázané v období 2008–2018, vybrané diagnózy dle MKN 10

Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za červen a červenec 2018
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v ČR  podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví. Absolutní počty za červen a červenec 2018
Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje ke dni 30.6. a 31.7.2018

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v červenci a srpnu 2018


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU
Final reports on epidemic outbreaks

Závěrečná zpráva o zvýšeném výskytu obtíží gastro-intestinálního traktu u účastníků lyžařských kurzů v penzionu v Peci pod Sněžkou.


 

AKTUALITY
Latest news

Geografické názvy v mikrobiológii, mikroorganizmy pomenované podľa českých a slovenských mikrobiológov Geografické názvy v mikrobiológii, mikroorganizmy pomenované podľa českých a slovenských mikrobiológov (129,54 KB)
Microorganisms named after geographical locations and personal names of Czech and Slovak microbiologists


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních nemocí za rok 2017 v České republice Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních nemocí za rok 2017 v České republice (86,35 KB)
Evaluation of final reports on epidemiological emergencies due to outbreaks of infectious diseases in the Czech Republic in 2017


Diagnostika lymeské borreliózy Diagnostika lymeské borreliózy (69,80 KB)
Diagnosis of Lyme borreliosis


Míra proočkovanosti proti rotavirovým gastroenteritidám v Evropě a výskyt rotavirových gastroenteritid v České republice v období 1997-2017 Míra proočkovanosti proti rotavirovým gastroenteritidám v Evropě a výskyt rotavirových gastroenteritid v České republice v období 1997-2017 (609,03 KB)
Rotavirus vaccine coverage rates in Europe and the incidence of rotavirus gastroenteritis in the Czech Republic in 1997-2017


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 1024 Bakteriologická diagnostika EHK – 1024 Bakteriologická diagnostika (110,95 KB)


 

EVROPSKÉ STŘEDISKO PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ (ECDC), EVROPSKÁ KOMISE (EK) A SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE (SZO)

Výzva k přihlášení do evropského programu ECDC (EPIET a EUPHEM), EU track, kohorta 2019 Výzva k přihlášení do evropského programu ECDC (EPIET a EUPHEM), EU track, kohorta 2019 (52,75 KB)


 

OZNÁMENÍ

Notifications

World Polio Day, 24.10.2018, SZÚ Praha+Seminář v Lékařském domě 2.10.2018 „Intenzivní péče v infektologii – zajímavé kazuistiky“+Hradecké vakcinologické dny, 2018  Jednodenní odborná konference Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz společně s Oddělením epidemiologie infekčních nemocí SZÚ+Hradecké virologické dny 2018+Plánované úterní semináře v Lékařském domě v druhé polovině roku 2018 World Polio Day, 24.10.2018, SZÚ Praha+Seminář v Lékařském domě 2.10.2018 „Intenzivní péče v infektologii – zajímavé kazuistiky“+Hradecké vakcinologické dny, 2018 Jednodenní odborná konference Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz společně s Oddělením epidemiologie infekčních nemocí SZÚ+Hradecké virologické dny 2018+Plánované úterní semináře v Lékařském domě v druhé polovině roku 2018 (296,85 KB) 

 

 

Nahoru