SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 18, rok 2009 » Zprávy EM 1 - leden 2009
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy EM 1 - leden 2009


Přehled článků:

  

ÚVODNÍK

Nové členění v Odboru mikrobiologických laboratoří CLČ SZÚ Nové členění v Odboru mikrobiologických laboratoří CLČ SZÚ (30,84 KB)


 

HLÁŠENÍ  INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE:

Výskyt vybraných infekčních chorob v ČR podle krajů v roce 2008                     viz Infekce v ČR - EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, prosinec 2008, porovnání s lety 1999 - 2007

Počet vybraných hlášených infekcí v České republice, 2008, porovnání s lety 1998 - 2006

Aktuální situace ve výskytu chřipky (2. 2. 2009)                                               viz Chřipková aktivita

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v prosinci 2008

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví - údaje za 3. čtvrtletí (říjen – listopad) 2008 Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví - údaje za 3. čtvrtletí (říjen – listopad) 2008 (34,37 KB)


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU:

Závěrečná zpráva o výskytu bacilární úplavice v Mateřské škole Frýdecká, Český Těšín


 

AKTUALITY:

Další smrtelný případ pneumonie vyvolaný kmenem Staphylococcus aureus s produkcí Pantonova–Valentinova leukocidinu Další smrtelný případ pneumonie vyvolaný kmenem Staphylococcus aureus s produkcí Pantonova–Valentinova leukocidinu (68,22 KB)

Štěnice jsou u nás aktuální Štěnice jsou u nás aktuální (27,08 KB)

Horečka Lassa ve Velké Británii Horečka Lassa ve Velké Británii (26,92 KB)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ:

Zvýšený výskyt virové hepatitidy A v České republice v roce 2008 – aktualizovaná informace Zvýšený výskyt virové hepatitidy A v České republice v roce 2008 – aktualizovaná informace (84,72 KB)

První záchyt kmenů Pseudomonas aeruginosa produkujících metalo--laktamázu v České republice První záchyt kmenů Pseudomonas aeruginosa produkujících metalo-β-laktamázu v České republice (167,37 KB)

Laboratorní diagnostika pertuse Laboratorní diagnostika pertuse (38,52 KB)

Chlamydie v centru pozornosti - jaké je riziko importu Lymphogranuloma venereum? Chlamydie v centru pozornosti - jaké je riziko importu Lymphogranuloma venereum? (149,17 KB)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY:

EHK – 582 Sérologie HIV, HBV a HCV EHK – 582 Sérologie HIV, HBV a HCV (33,64 KB)

EHK – 587 Larvální toxokaróza – vyhodnocení EHK – 587 Larvální toxokaróza – vyhodnocení (32,71 KB)

EHK – 590 Bakteriologická diagnostika – vyhodnocení EHK – 590 Bakteriologická diagnostika – vyhodnocení (51,87 KB)


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ:

Zkušenosti s očkováním proti chřipce v sezóně 2007/2008 Zkušenosti s očkováním proti chřipce v sezóně 2007/2008 (61,09 KB)


 

EVROPSKÉ STŘEDISKO PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ (ECDC) A EVROPSKÁ KOMISE (EC):

Informace z 16. schůzky poradního sboru Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) Informace z 16. schůzky poradního sboru Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (70,94 KB)


 

OSOBNÍ ZPRÁVY:

Zemřel RNDr. Lev Mezenský Zemřel RNDr. Lev Mezenský (*5.3.1934 –  † 6.1.2009)


 

OZNÁMENÍ:

Pozvánka na mikrobiologické semináře SZÚ Pozvánka na mikrobiologické semináře SZÚ (58,17 KB)

XII. jednodenní konference Společnosti SZP a Odboru mikrobiol. laboratoří CLČ SZÚ

Plánované úterní semináře SEM v Lékařském domě na rok 2009

XVIII. konference mladých mikrobiologů – Tomáškovy dny 2009 

 

Nahoru