SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 18, rok 2009 » Zprávy EM 10/11 - říjen/listopad 2009
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy EM 10/11 - říjen/listopad 2009


 

Přehled článků:
ÚVODNÍK

 

Nové vedení Státního zdravotního ústavu Nové vedení Státního zdravotního ústavu (111,15 KB)

100. výročí narození prof. MUDr. Karla Rašky, Dr.Sc. 100. výročí narození prof. MUDr. Karla Rašky, Dr.Sc. (2,22 MB)

 


 

HLÁŠENÍ  INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných infekčních chorob v ČR podle krajů v září a říjnu  2009  - viz Infekce v ČR - EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, září 2009, porovnání s lety 2000 - 2008

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, říjen 2009, porovnání s lety 2000 - 2008

Kumulativní nemocnost vybraných hlášených infekcí v ČR,  leden – říjen 2009, porovnání s lety 2000 - 2008

Nové případy HIV infekce v ČR podle reginů, způsobu přenosu a pohlaví. Absolutní, údaje, počty za září 2009 Nové případy HIV infekce v ČR podle reginů, způsobu přenosu a pohlaví. Absolutní, údaje, počty za září 2009 (55,00 KB)

Nové případy HIV infekce v ČR podle reginů, způsobu přenosu a pohlaví. Absolutní, údaje, počty za říjen 2009

Nové případy HIV infekce v ČR. Údaje za září 2009.

Nové případy HIV infekce v ČR. Údaje za říjen 2009.

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu. Údaje ke dni 30.9.2009

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu. Údaje ke dni 31.10.2009

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v září a říjnu 2009 Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v září a říjnu 2009 (27,24 KB)


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Závěrečná zpráva z epidemie alimentární intoxikace v rekreačním zařízení Jestřabí, Rusava.


 

AKTUALITY

Dopis hlavního hygienika k dalšímu postupu při řešení pandemie chřipky. Dopis hlavního hygienika k dalšímu postupu při řešení pandemie chřipky. (49,50 KB)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry. Zpráva NRL pro chřipku a NRL pro nechřipkové respirační viry. (435,70 KB)

Evropský antibiotický den upozorňuje na rizika spojená s nadužíváním antibiotik. Evropský antibiotický den upozorňuje na rizika spojená s nadužíváním antibiotik. (47,13 KB)

Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2008. Výskyt a šíření HIV/AIDS v ČR v roce 2008. (862,54 KB)

Letní bleskové povodně a komáři. Letní bleskové povodně a komáři. (57,92 KB)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

EHK – 629: Sérologie HIV, HBV a HCV. EHK – 629: Sérologie HIV, HBV a HCV. (46,98 KB)


 

EVROPSKÉ STŘEDISKO PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ (ECDC) A EVROPSKÁ KOMISE  (EC)

ECDC- Páté setkání národních reprezentantů mikrobiologie (NMFP). ECDC- Páté setkání národních reprezentantů mikrobiologie (NMFP). (59,72 KB)


 

OSOBNÍ ZPRÁVY

Vzpomínka na prof. Karla Rašku. Vzpomínka na prof. Karla Rašku. (229,37 KB)


 

OZNÁMENÍ

15. jednodenní konference (konzultační den) „Problémy toxoplasmózy“. 15. jednodenní konference (konzultační den) „Problémy toxoplasmózy“. (68,86 KB)

Celostátní konference (Konzultační den) NRL pro streptokoky a enterokoky.

XIX. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů, Brno 2010, konference s mezinárodní účastí.

1. slovenský vakcinologický kongres, Vysoké Tatry 2010.

Pozvánka na mikrobiologické semináře SZÚ. 

 

Nahoru