Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 19, rok 2010 » Zprávy EM 4 - duben 2010
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy EM 4 - duben 2010


 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ  INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výskyt vybraných infekčních chorob v ČR podle krajů v dubnu 2010,  viz: EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, duben 2010,  porovnání s lety 2001 - 2009

Výskyt vybraných hlášených infekcí v ČR, leden - duben 2009, porovnání s lety 2001 - 2009

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v ČR v dubnu 2010


Nové případy HIV infekce v ČR,
údaje za březen 2010
viz:  Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v ČR, údaje za únor 2010

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, údaje za měsíc březen 2010

Nové případy HIV infekce v ČR podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví údaje za březen 2010


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Závěrečná zpráva o epidemii akutní virové hepatitidy B ve Fakultní nemocnici Brno


 

AKTUALITY

Odhalení pamětní desky prof. MUDr. Karla Rašky, DrSc. v jeho rodišti ve Strašíně na Šumavě Odhalení pamětní desky prof. MUDr. Karla Rašky, DrSc. v jeho rodišti ve Strašíně na Šumavě (2,96 MB)


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Seznam Národních referenčních laboratoří v epidemiologii a mikrobiologii v SZÚ platný pro rok 2010 Seznam Národních referenčních laboratoří v epidemiologii a mikrobiologii v SZÚ platný pro rok 2010 (21,06 KB)

Činnost NRL v SZÚ v Odboru mikrobiologických laboratoří Centra laboratorních činností v roce 2009 Činnost NRL v SZÚ v Odboru mikrobiologických laboratoří Centra laboratorních činností v roce 2009 (64,62 KB)

Dominantní činnosti NRL v Odboru mikrobiologických laboratoří CLČ v roce 2009

Mezikrajový seminář epidemiologů Pec pod Sněžkou, 2010 Mezikrajový seminář epidemiologů Pec pod Sněžkou, 2010 (24,05 KB)

Upřesňující informace k Tabulce 6 článku „Invazivní pneumokokové onemocnění v ČR v roce 2009, který byl publikován v 3. čísle Zpráv EM Upřesňující informace k Tabulce 6 článku „Invazivní pneumokokové onemocnění v ČR v roce 2009, který byl publikován v 3. čísle Zpráv EM (18,23 KB)

Q horečka – epidemický výskyt v Nizozemí Q horečka – epidemický výskyt v Nizozemí (731,85 KB)


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

Akreditace systému Externího hodnocení kvality pro oblast lékařské mikrobiologie Akreditace systému Externího hodnocení kvality pro oblast lékařské mikrobiologie (1,01 MB)

EHK – 645 Sérologie toxoplasmózy EHK – 645 Sérologie toxoplasmózy (52,37 KB)


 

EVROPSKÉ STŘEDISKO PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ (ECDC) A EVROPSKÁ KOMISE (EC)

ECDC – Šesté zasedání národních reprezentantů mikrobiologie (NMFP) ECDC – Šesté zasedání národních reprezentantů mikrobiologie (NMFP) (45,06 KB)

Jednání poradního fóra ECDC Jednání poradního fóra ECDC (44,81 KB)

Workshop k problematice intervenční epidemiologie Workshop k problematice intervenční epidemiologie (26,06 KB)


 

OZNÁMENÍ

Pečenkovy epidemiologické dny + 25. Kongres Československé společnosti mikrobiologické Pečenkovy epidemiologické dny + 25. Kongres Československé společnosti mikrobiologické (31,42 KB) 

 

 

 

Nahoru