Home » Mezilaboratorní porovnávání » Programy způsobilosti pro vodu
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Programy způsobilosti pro vodu

Naše pracoviště pořádá programy zkoušení způsobilosti zaměřené na vzorkování pitných a koupacích vod, chemické, mikrobiologické, hydrobiologické, fyzikálně-chemické a smyslově postižitelné ukazatele kvality vody a na testování materiálů ve styku s pitnou vodou. Níže na stránce naleznete popis jednotlivých programů. Každý program má svoji vlastní stránku, na které naleznete všechny obecné i aktuání informace a u některých programů i starší zprávy, prezentace, případně další dokumenty týkající se mezilaboratorního porovnávání.

Programy v roce 2017

Plán na rok 2017 Plán na rok 2017 (119,30 KB); Informace o našich programech v roce 2017 Informace o našich programech v roce 2017 (117,87 KB)

Aktuální informace k probíhajícím programům

PT#V/4/2017 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové (povrchové) vodě
Vzorky se budou vydávat 3. dubna v Praze.

PT#V/3/2017 Mikrobiologický rozbor vody
Vzorky se budou vydávat 3. dubna v Praze.

PT#V/2/2017 Senzorická analýza vody – Hodnocení pachu a chuti
Akce proběhne 14. března v Praze

PT#V/6/2017 Odběr vzorků pitné vody
Akce proběhne 14. března v Praze

PT#V/7/2017 Odběry vzorků - bazény
Akce proběhne 9. března v Praze

Naše programy

Chcete, aby Vaše laboratoř dostávala pozvánky na naše programy zkoušení způsobilosti (MPZ, "okružní rozbory")? Vyplňte předběžnou přihlášku předběžnou přihlášku (42,50 KB)

a pošlete ji na espt@szu_cz.

Chemický rozbor vody

ikona_pt_chemie.jpg Programy Chemický rozbor pitné vody a Chemický rozbor minerální vody byly sloučeny pod označením Chemický rozbor vody. Zaměření tohoto programu v jednotlivých letech bude věnováno střídavě matrici pitná (a surová) voda a minerální voda. Pro pitnou vodu jsou nabízeny ukazatele, které se běžně nestanovují, naopak v minerální vodě se jedná o ukazatele nejčastěji stanovované.


 

Testování a posouzení zdravotní nezávadnosti výrobku určeného pro styk s pitnou vodou

mate_ikona1.jpg Tento neakreditovaný program zkoušení způsobilosti je zaměřen na správné posouzení zdravotní bezpečnosti výrobku určeného pro styk s pitnou vodou včetně vypracování protokolu dle požadavků vyhlášky č. 409/2005 Sb. a stanovení vybraných ukazatelů.


 

Stanovení microcystinů

ikona_pt_sinice2.jpg Tento program zkoušení způsobilosti je pořádán ve spolupráci s Centrem pro cyanobakterie a jejich toxiny od roku 2008. Je zaměřen na stanovení microcystinů ve vzorcích vody a v biomase sinic.


 

Senzorická analýza vody – hodnocení pachu a chuti

ikona_pt_senzorika.jpg Tento program zkoušení způsobilosti je zaměřen na senzorickou analýzu vody - hodnocení pachu a chuti na místě odběru a v laboratoři. Hodnocení mohou účastníci provádět postupem podle TNV 75 7340 - Metody orientační senzorické analýzy vody nebo podle ČSN EN 1622 - Jakost vod. Stanovení prahového čísla pachu, stanovení prahového čísla chuti.


 

Odběry vzorků - pitná voda

PZZ odbÄ›ry pitné vody Tento program zkoušení způsobilosti je pořádán od roku 2003 a je zaměřený na odběry vzorků pitné vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Účastník si může si zvolit, zda chce předvést krácený nebo úplný rozbor. Hodnoceno je jednak samotné provedení odběru, náležitá dokumentace a výsledky analýz prováděných na místě (volný chlor).


 

Mikrobiologický rozbor vody

ohme1.jpg Cílem tohoto programu je umožnit účastníkům stanovení legislativou (vyhlášky č. 238/2011 Sb., č. 252/2004 Sb. a č. 275/2004 Sb.) požadovaných ukazatelů podle předepsaných metod v oblasti pitné a balené vody a vody v umělých a přírodních koupalištích.      


 

Odběry vzorků - bazény

PZZ_odbery_bazeny Program je zaměřen na hodnocení způsobu provedení odběru vzorku bazénové vody pro stanovení ukazatelů v rozsahu vyhlášky MZ č. 238/2011 Sb. (Příloha č. 8) a provedení stanovení ukazatelů měřených na místě (volný a vázaný chlor, pH).


 

Odběry vzorků - přírodní koupaliště

PT_koupaliste Tento program zkoušení způsobilosti je pořádán od roku 2003 a je zaměřen na správné provedení odběru včetně jeho dokumentace a stanovení vybraných ukazatelů (průhlednost, rozpuštěný kyslík) na místě odběrů na koupalištích ve volné přírodě (a přírodních koupacích vodách obecně) pro účely vyhlášky č. 238/2011 Sb.


 

Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a

ikona_pt_sinice.jpg Tento program zkoušení způsobilosti je pořádán od roku 2001 a je zaměřen na stanovení sinic v koupalištích ve volné přírodě podle ČSN 75 7717 a chlorofylu-a a feopigmentů podle ČSN ISO 10260 pro účely vyhlášky č. 238/2011 Sb. Program je však vhodný i pro laboratoře vodárenských společností, které zpracovávají vzorky surové vody se sinicemi a jakékoli další laboratoře, které se zabývají rozbory sinic.


 

Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě

mrtvá centrická rozsivka - fluorescence Program zkoušení způsobilosti „Stanovení mikroskopického obrazu v pitné vodě“ je pořádán od roku 1995 a je zaměřen především na správné provádění mikroskopického rozboru pitné vody podle ČSN 75 7712 a ČSN 75 7713 pro účely vyhlášky č. 252/2004 Sb., a to včetně kvalitativního rozboru, který je nedílnou součástí výsledků. Od 2010 je součástí programu i rozbor surové vody pro účely vyhlášky č. 428/2001 Sb., pro který jsou použity stejné metody.


 

Nahoru