SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » Surveillance ATB rezistence » Pracovní skupina pro monitorování rezistence -... » Respirační studie ATB rezistence
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Respirační studie ATB rezistence

Antibiotická rezistence původců komunitních infekcí dýchacích cest.


 

Projekt zahájený v roce 1996 se provádí formou sentinelové periodické surveillance vždy ve třech posledních měsících roku. Sleduje se antibiotická rezistence hlavních původců komunitních bakteriálních infekcí dýchacích cest Streptococcus pneumoniae a Haemophilus influenzae k lékům volby penicilinu, resp amoxicilinu, a u druhů S. pneumoniae a S. pyogenes se sleduje také rezistence k alternativním makrolidům. Výsledky získané v průběhu 14 let prokázaly jen ojedinělý výskyt kmenů Streptococcus pneumoniae skutečně rezistentních k penicilinu, a velmi nízkou a trvale klesající prevalenci intermediární rezistence u kmenů tohoto druhu k penicilinu (a amoxicilinu). Rezistence k makrolidovým a azalidovým antibiotikům u druhu S. pneumoniae se trvale zvyšuje, zejména u izolátů ze sputa dospělých pacientů s pneumonií [2, 3, 4, 5, 6, 7].

 

Výsledky získané ze studie RESPIRAČNÍ PATOGENY

Pro přehled výsledků byla spuštěna webová databáze výsledků antibiotické rezistence respiračních patogenů. Aplikace vám přináší výsledky ve formě tabulek, ve kterých najdete procenta rezistentních kmenů u jednotlivých antibiotik v jednotlivých letech.


Aplikace je k dispozici na adrese: http://apps.szu.cz/rp/ a je v provozu od září 2011.

Tuto webovou databázi výsledků pro vás připravili pracovníci Národní referenční laboratoře pro antibiotika.

 

Literatura:

2)Urbášková P a Pracovní skupina pro monitorování rezistence bakteriálních respiračních patogenů v ČR. Vzestup rezistence Streptococcus pyogenes k makrolidovým antibiotikům v České republice. Prakt lék 1999;79:636-640. Urbášková P a Pracovní skupina pro monitorování rezistence bakteriálních respiračních patogenů v ČR. Vzestup rezistence Streptococcus pyogenes k makrolidovým antibiotikům v České republice. Prakt lék 1999;79:636-640. (1,95 MB)

3)Urbášková P a Pracovní skupina pro monitorování rezistence bakteriálních respiračních patogenů. Trendy rezistence izolátů Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae a Streptococcus pyogenes z dýchacích cest v České republice v průběhu tří let (1996-1998). Klin mikrobiol inf lék 1999;5:311-319. Urbášková P a Pracovní skupina pro monitorování rezistence bakteriálních respiračních patogenů. Trendy rezistence izolátů Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae a Streptococcus pyogenes z dýchacích cest v České republice v průběhu tří let (1996-1998). Klin mikrobiol inf lék 1999;5:311-319. (6,31 MB)

4)Urbášková P a Pracovní skupina pro monitorování rezistence bakteriálních respiračních patogenů. Surveillance rezistence k antibiotikům u nejčastějších bakteriálních původců respiračních infekcí v České republice. Remedia 2000;3:195-203. Urbášková P a Pracovní skupina pro monitorování rezistence bakteriálních respiračních patogenů. Surveillance rezistence k antibiotikům u nejčastějších bakteriálních původců respiračních infekcí v České republice. Remedia 2000;3:195-203. (11,38 MB)

5)Urbášková P. a Pracovní skupina pro monitorování antibiotické rezistence. Stav citlivosti klinických izolátů stafylokoků, enterokoků a pneumokoků z 16 lokalit České republiky k antibiotikům včetně linezolidu. Remedia 2002; 5:334-338. Urbášková P. a Pracovní skupina pro monitorování antibiotické rezistence. Stav citlivosti klinických izolátů stafylokoků, enterokoků a pneumokoků z 16 lokalit České republiky k antibiotikům včetně linezolidu. Remedia 2002; 5:334-338. (138,53 KB)

6)Urbášková P, Jakubů V, a Pracovní skupina pro monitorování antibiotické rezistence (PSMR). Rezistence k makrolidům u druhu Streptococcus pyogenes v České republice v období let 1996-2003. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 2004; 53 (4):196-202. Urbášková P, Jakubů V, a Pracovní skupina pro monitorování antibiotické rezistence (PSMR). Rezistence k makrolidům u druhu Streptococcus pyogenes v České republice v období let 1996-2003. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 2004; 53 (4):196-202. (1,49 MB)

7) Urbášková P, Žemličková H a Pracovní skupina pro monitorování rezistence (PSMR) Antibiotická rezistence Streptococcus pneumoniae a Streptococcus pyogenes v letech 1996 - 2009. Epidemiol Mikrobiol Imunol 2011; 60 (1):10-20. Adstrakt dostupný na http://www.prolekare.cz/epidemiologie-clanek?id=34639

 

 

 

Nahoru