Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro pertusi a... » Seznam služeb
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Seznam služeb


Akreditované metody

 

Neakreditované metody

  • Detekce DNA Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis z klinického materiálu metodou real-time PCR
  • Stanovení difterických antitoxických protilátek metabolicko - inhibičním kolorimetrickým  testem na tkáňových kulturách
  • Identifikace kmenů rodu Corynebacterium biochemickými testy
  • Biotypizace kmenů Corynebacterium diphtheriae biochemickými testy
  • Detekce tox genů u kmenů Corynebacterium diphtheriae a Corynebacterium ulcerans metodou real-time PCR
  • Zjištění produkce difterického toxinu u kmenů Corynebacterium diphtheriae a Corynebacterium ulcerans metabolicko - inhibičním kolorimetrickým  testem na tkáňových kulturách

 

Nahoru