SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro zarděnky,... » Mezinárodní spolupráce
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Mezinárodní spolupráce


 

- výzkumná spolupráce s Regionální Referenční Laboratoří v Berlině, v rámci WHO regionální sítě laboratoří pro spalničky a zarděnky (http://www.rki.de/cln)

- účast v mezinárodních úkolech na úseku kontroly infekčních nemocí v programu WHO EURO Zdraví pro 21. století: (http://www.who.cz/PDF/Zdravi21.pdf)

CÍL 7 - Snížení výskytu infekčních nemocí: Do roku 2020 by se měly podstatně snížit nepříznivé důsledky infekčních nemocí prostřednictvím systematicky realizovaných programů na vymýcení, eliminaci nebo zvládnutí infekčních nemocí, které významně ovlivňují zdraví veřejnosti

7.3  Eliminace nezavlečených spalniček (do 2007 v regionu, do 2010 v každé zemi)Certifikace eliminace spalniček
7.4  Snížení výskytu (incidence) příušnic na méně než 1 případ na 100000 obyvatel do roku 2010.
7.5 Snížení výskytu (incidence) vrozeného zarděnkového syndromu pod 0,01případu na 100 živě narozených dětí

 

 

 

Nahoru