SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnávání » Programy způsobilosti pro venkovní, vnitřní a... » PT#O/2/rok - Stanovení aldehydů a ketonů
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

PT#O/2/rok - Stanovení aldehydů a ketonů

Vzorky jsou určeny na kontrolu stanovení aldehydů a ketonů sorpcí na trubičky s náplní silikagelu pokrytého 2,4,-dinitrofenylhydrazinem.


Tato metoda je vhodná ke stanovení těchto látek v pracovním, ale i venkovním a vnitřním ovzduší. Vzorek bude obsahovat 2 trubičky frmy Supelco s naspikovanými známými koncentracemi formaldehydu, acetaldehydu a acetonu. Dávkované množství bude řádově desítky μg látky na sorpční trubičku.Vzorek bude obsahovat rovněž 2 sorpční trubičky pro ověření výtěžnosti desorpce a slepý vzorek. Vyhodnocení se bude provádět pro každou látku zvlášť, takže laboratoř může analyzovat pouze jednu z nich. Cena programu s kódem PT#O/2/rok je 2 090 Kč.

Nahoru