SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnávání » Programy způsobilosti pro venkovní, vnitřní a... » PT#O/5/rok - Stanovení prvků (kovů) v prašném...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

PT#O/5/rok - Stanovení prvků (kovů) v prašném aerosolu

Vzorky pro stanovení prvků v prašném aerosolu


PT#O/5/rok – Stanovení prvků ve vzorku prachu

Vzorky pro stanovení prvků (PT#O/5/rok) jsou ve formě homogenizovaného prachu. Každá přihlášená laboratoř obdrží jeden vzorek o hmotnosti cca 200 mg a tři nitrocelulózové filtry. Ve vzorcích budou zjišťovány koncentrace těchto látek: arsen, chrom, kadmium, mangan, nikl a olovo. Vyhodnocení se bude provádět pro každou látku zvlášť, takže laboratoř může analyzovat pouze některé z nich. Cena vzorků PT#O/5/rok je 3600 Kč.

Nahoru