SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnávání » Programy způsobilosti pro venkovní, vnitřní a... » PT#O/6A/rok a PT#O/6B/rok - Stanovení těkavých...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

PT#O/6A/rok a PT#O/6B/rok - Stanovení těkavých organických látek ve venkovním, vnitřním a pracovním prostředí

Vzorky pro a stanovení těkavých organických látek pro vnitřní, venkovní a pracovní prostředí na sorpčních trubičkách firmy SKC.


  • pro venkovní a vnitřní ovzduší spikováním sorpčních trubiček firmy SKC směsí standardů benzenu, toluenu, xylenů, styrenu, etylbenzenu, trichloretenu a tetrachloretenu v sirouhlíku. Dávkované množství bude řádově desítky μg látky na sorpční trubičku. Každá laboratoř obdrží dvě sorpční trubičky s totožnou koncentrací těkavých organických látek a tři neexponované trubičky pro ověření výtěžnosti desorpce. Cena programu s kódem PT#O/6A/rok je 2 810 Kč.
  • pro pracovní prostředí budou připraveny spikováním sorpčních trubiček firmy SKC směsí standardů. Vzorek bude obsahovat 2 trubičky s naspikovanými aromatickými uhlovodíky ( benzen, toluen, xyleny, styren, etylbenzen) a 2 trubičky s chlorovanými uhlovodíky (trichloreten a tetrachloreten). Na trubičky bude dávkováno množství ve stovkách μg jednotlivých látek. Vyhodnocení se bude provádět pro jednotlivé sloučeniny odděleně, takže laboratoř může analyzovat i užší spektrum látek. Cena programu s kódem PT#O/6B/rok je 2 810 Kč.

 

Nahoru