SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
Praha 10, 100 42
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
Home » Centra » Centrum odborných činností v ochraně a podpoře... » Středisko pro kvalitu a autorizaci
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Středisko pro kvalitu a autorizaci


Charakteristika činnosti:
Středisko se podílí na zabezpečení programu sledování a kontroly kvality poskytovaných služeb v oblasti ochrany veřejného zdraví (OVZ) vycházejícího ze zákona č. 258/2000 Sb. Na základě pověření ministerstva zdravotnictví podle tohoto zákona metodicky a organizačně zabezpečuje program autorizace laboratoří pro vyšetřování a měření v OVZ a program autorizace osob k hodnocení zdravotních rizik v oblastech definovaných zákonem.
Jako autorizující orgán je SZÚ a jeho Středisko pro kvalitu a autorizaci součástí systému povolovacích a dozorových režimů působících v rámci volného pohybu služeb na jednotném trhu EU.
Dalším posláním Střediska v oblasti veřejného zdravotnictví je podílet se dle pokynů MZ ČR na přípravě podkladů pro zdravotní politiku, specielně v oblasti koncepce programu kvality a efektivity služeb ve zdravotnictví.


Zpracovala: MUDr. Věra Chaloupková

 

Nahoru