Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS » Surveillance
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Surveillance


 

Surveillance program HIV/AIDS je v ČR legislativně upraven vyhláškou č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, příloha č. 8, Systém epidemiologické bdělosti nákaz vyvolaných virem lidského imunodeficitu (HIV/AIDS).

Vyplývá z Rozhodnutí EP a Rady 2119/1998 o zavedení evropské surveillance infekčních nemocí (Rozhodnutí Komise č. 542/2003 - seznam sledovaných nemocí, Rozhodnutí Komise č. 534/2003 - definice případů nemocí  - "case definice").

 

 

 

Nahoru