SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro meningokokové... » Surveillance invazivních meningokokových...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Surveillance invazivních meningokokových onemocnění


 

V roce 1994 nabyl platnosti Metodický návod k zajištění surveillance invazivních meningokokových onemocnění.  Od roku 2008 je provádění surveillance invazivních meningokokových onemocnění v České republice podloženo vyhláškou č. 473/2008 Sb. O systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, v jehož příloze č. 6 je uveden Systém epidemiologické bdělosti invazivních meningokokových onemocnění.

Při laboratorním průkazu invazivního meningokokového onemocnění musí dle vyhlášky 473/2008 být pozitivní alespoň jeden z následujících výsledků:

  • Izolace N. meningitidis z primárně sterilního místa (například krev nebo mozkomíšní mok, nebo méně často, z kloubní, pleurální nebo perikardiální tekutiny, případně z aspirátu z petechií a sufuzí).
  • Detekce nukleové kyseliny N. meningitidis z primárně sterilního místa.
  • Detekce antigenu N. meningitidis z primárně sterilního místa.
  • Mikroskopický průkaz gramnegativních diplokoků z primárně sterilního místa.


Surveillance data meningokokových invazivních onemocnění hlásí Česká republika od roku 1987 do evropské databáze projektu EU-IBIS (EU-Invasive Bacterial Infections Surveillance), který byl v roce 2007  převeden do databáze TESSy (The European Surveillance System) Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).

Surveillance IMO v ČR od roku 2007:

 

 

 

Nahoru