SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro zarděnky,... » Surveillance
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Surveillance

NRL se účastní programů surveillance spalniček, zarděnek a příušnic .


 

- zapojení do surveillance spalniček a zarděnek WHO - http://data.euro.who.int/cisid

- spolupracuje na zajišťování surveillance programu spalniček, zarděnek a příušnic v ČR (AHEM, č. 6/2006 Praha)

- spolupracuje na zajištění surveillance spalniček v ČR ve fázi eliminace (HEM-370- 3.6.2002/15612 ze dne 3.6.2002)

 

 

 

Surveillance programy spalniček, zarděnek a příušnic jsou v ČR legislativně upraveny vyhláškou č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce. Vyplývají z Rozhodnutí EP a Rady 2119/1998 o zavedení evropské surveillance infekčních nemocí (Rozhodnutí Komise č. 542/2003 - seznam sledovaných nemocí, Rozhodnutí Komise č. 534/2003 - definice případů nemocí  - "case definice").

  • příloha č. 4 Systém epidemiologické bdělosti spalniček

  • příloha č. 13 Systém epidemiologické bdělosti zarděnek a kongenitálního zarděnkového syndromu (KZS)

 

 

 

Nahoru