Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro pertusi a... » Surveillance
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Surveillance

Surveillance pertuse a difterie je v ČR legislativně upravena vyhláškou č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce. Vyplývá z Rozhodnutí EP a Rady 2119/1998 o zavedení evropské surveillance infekčních nemocí (Rozhodnutí Komise č. 542/2003 - seznam sledovaných nemocí, Rozhodnutí Komise č. 534/2003 - definice případů nemocí  - "case definice").    


 

 

Nahoru