Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro chřipku a... » Surveillance » Systém epidemiologické bdělosti chřipky a...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Systém epidemiologické bdělosti chřipky a akutních respiračních infekcí


Surveillance chřipky a akutních respiračních infekcí je v ČR legislativně upravena vyhláškou č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, příloha č. 5, Systém epidemiologické bdělosti chřipky a akutních respiračních infekcí.

Vyplývá z Rozhodnutí EP a Rady 2119/1998 o zavedení evropské surveillance infekčních nemocí (Rozhodnutí Komise č. 542/2003 - seznam sledovaných nemocí, Rozhodnutí Komise č. 534/2003 - definice případů nemocí  - "case definice").

Nahoru