SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Věda a výzkum » Mezinárodní spolupráce » SZÚ v mezinárodních organizacích
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

SZÚ v mezinárodních organizacích

 

Název: EuroHealthNet - Mezinárodní síť agentur podpory zdraví

 

Název: Síť supranacionálních referenčních laboratoří Světové zdravotnické organizace

             /Mezinárodní unie proti tuberkulóze/  

             Účast v mezionárodních studiích a kontrolách kvality (QC)

 

Název: European Biological Resource Centres Network, EBRCN

            Mezinárodní výměna informací, propagace sbírky

 

Název: European Cultures Collection Organisation, ECCO

           Mezinárodní výměna informací, propagace sbírky

 

Název: World Federation for Culture Collections, WFCC

            Mezinárodní výměna informací, propagace sbírky

 

Název: European Network for Workplace Health Promotion

            Komunikace s DG SANCO a DG EMPLOYMENT Evropské komise, koordi-

            nace a zprostředkování celoevropských projektů a grantů pro členy sítě,

            vzájemná komunikace a výměna zkušeností

 

Název: The International Society of Behavioral Medicine

 

Název: IUHPE-International Union for Health Promotion

            Vyhledávání partnerů pro projekty,získávání informací v podpoře zdraví,

                     

Název: SeqNet.org - Evropská síť laboratoří

 

Název: European Surveillance of Sexually Transmitted Infections (ESSTI)

 

Název: New York Academy of Science

            International Subcommittee on Phage Typing of Staphylococi (při IUMS)

 

Název: European Society for Clinical Virology (ESCV)

 

Název: EU-IBIS = Invasive Bacterial Infections Surveillance in the European Union

            (Haemophilus influenzae and Neisseria meningitidis) - účast v mezinárodní síti        

 

Název: EMGM = European Monitoring Group on Meningococci

             účast v mezinárodní síti

 

Název: EMERT = European Meningococcal Epidemiology in Real Time

            účast v mezinárodní síti

 

Název: WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Streptococci

            účast v mezinárodní síti

 

Název: European influenza Surveillance scheme

            virologická i epidemiologcká surveillance viru chřipky

 

Název: EARSS = European Antimicrobial Resistance Surveillance System

            Evropská síť surveillance rezistence k antibiotikům pod záštitou DG Sanco a ECDC

 

Název: EUCAST = European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing

            Standardizace vyšetření a interpretace citlivosti k antibiotikům

 

Název: Regionální skupina EMRLN ( European Measles / Rubella Laboratory Network

             WHO

            spolupráce na řešení programu  eliminace nezavlečených spalniček,

            certifikace eliminace spalniček a snížení incidence vrozených zarděnek

 

Název : IANPHI - the International Association of National Public Health Institutes

             Spolupráce s mezinárodní organizací národních institutů veřejného zdraví

 

Název : WHO Collaborating Centre for Occupational Health

             účast v mezinárodní síti WHO spolupracujících center

 

Název : WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Borreliosis

             účast v mezinárodní síti WHO spolupracujících center

 

Název : NATO Scientific Programme"Molecular Biology of Spirochetes"

             účast v mezinárodní síti
                    

Nahoru