SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni @ szu.cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro antibiotika » EUCAST dokumenty » Vyšetření antibiotické citlivosti bakterií » Tabulky breakpointů EUCAST
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Tabulky breakpointů EUCAST

Aktuální EUCAST breakpointy MIC a průměrů inhibičních zón


 

Tabulky breakpointů EUCAST pro interpretaci MIC a průměrů inhibičních zón Tabulky breakpointů EUCAST pro interpretaci MIC a průměrů inhibičních zón (1,23 MB), v.9.0 platná od 1.1.2019

 

Tabulky klinických breakpointů EUCAST a další potřebné informace jsou uspořádány na jednotlivých listech excelového souboru. Prostý text je psán černými písmeny, kliknutím na modře zvýrazněný text nebo čísla se otevřou příslušné soubory, nově přidané informace jsou v textu podtrženy,  neplatné údaje z předchozí verze 8.1 jsou přeškrtnuty, údaje které budou v průběhu stávajícího roku ověřovány jsou označeny žlutě. Tabulky breakpointů EUCAST jsou k 1. lednu každoročně aktualizovány.

List Obsah uvádí seznam jednotlivých listů. List Poznámky obsahuje některé podrobnosti jednotlivých tabulek a případné  vysvětlivky. Podrobný návod pro použití Tabulek breakpointů s využitím externích odkazů na zdůvodňující dokumenty a distribuce hodnot MIC a průměrů zón je na listu excelového souboru Návod. List Technická nejistota obsahuje návody jak řešit problematické situace před hlášením výsledků vyšetření citlivosti. Na listu Změny jsou popsány opravy typografických chyb, nově přidané nebo odstraněné hodnoty, revize  a komentáře. Na jednotlivých listech souboru, které jsou označené názvy bakterií nebo jejich zkratkami (např. Enterobacterales, Pseudomonas, atd.,) jsou příslušné metody vyšetření antibiotické citlivosti pro dané bakterie (celkem 25 listů pro jednotlivé bakterie nebo skupiny podobných bakterií) včetně kontroly kvality, dále hodnoty MIC a průměrů zón klinických breakpointů pro danou bakterii (species-specific breakpoints), revize a příslušné komentáře. Za listy označenými jmény bakterií je list Lokální antibiotika, na němž jsou uvedeny epidemiologické předěly nebo systémové breakpointy pro antibiotika podávána lokálně, jsou-li k dispozici.  Na předposledním listu jsou breakpointy PK/PD nevztažené na druh (non-species specific PK/PD breakpoints), na posledním listu je Dávkování, které obsahuje standardní a vysoké dávky antibiotik a způsob a interval jejich aplikace.

  V tabulce breakpointů 2019 jsou tyto nové/změněné položky:

 • Nové breakpointy pro meropenem-vaborbaktam a eravacyklin.
 • Několik aktualizací kvůli změnám taxonomie.
 • Nové definice EUCAST pro kategorie C, I a R.
 • Změna několika breakpointů v důsledku nové definice kategorie I. Viz také Pokyny pro dávkování tigecyklinu Pokyny pro dávkování tigecyklinu (76,76 KB) .
 • U enterokoků byly odstraněny breakpointy trimetoprimu. Podle výsledků vyšetření citlivosti není klinická účinnost předvídatelná. Předvídat přítomnost a nepřítomnost mechanismů rezistence je možné podle ECOFF (nyní uveden v poznámce v tabulce).
 • Oblast technické nejistoty (ATU) Oblast technické nejistoty (ATU) (376,18 KB) obsahuje podrobné informace jak řešit technickou nejistotu při testování citlivosti na antibiotika. 
 • Aktualizace vývojových diagramů pro screening rezistence k beta-laktamům u S. pneumoniae a
  H. influenzae
  .
 • Několik aktualizací v tabulce Dávkování.

Video EUCAST obsahující instrukce jak používat tabulku breakpointů.

 

 

 

Nahoru