Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Zdraví, výživa, bezpečnost potravin a předmětů... » Zdraví, výživa a potraviny » Do března 2021 se EFSA vyjádří ke zdravotnímu...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Do března 2021 se EFSA vyjádří ke zdravotnímu označování na přední straně obalu potravin

Podle akčního plánu pro strategii EU „Farm to Fork“ má Evropská komise v úmyslu předložit do konce roku 2022 návrh harmonizovaného povinného nutričního značení na přední straně obalu potravin a stanovení nutričních profilů s cílem omezit propagaci potravin s vysokým obsahem například soli, cukrů a/nebo tuku. Ve hře jsou různé systémy označování, např. Nutri-Score, "Baterkový systém" a řada systémů v dalších zemích. O systému značení Nutri-Score jsme už dříve psali.


Podle "Informačního centra bezpečnosti potravin v ČR", který spravuje MZe ČR, Evropská komise požádala úřad EFSA o poskytnutí vědeckého poradenství k:

  • živinám důležitým pro veřejné zdraví evropské populace, včetně jiných než výživných složek potravin (např. energie, vláknina)
  • skupinám potravin, které mají důležitou roli ve stravování evropských populací a podskupin
  • kritériím, kterými se bude řídit výběr živin a dalších složek, které neobsahují živiny, pro nutriční profilování

Žádost zaslaná úřadu EFSA nezahrnuje vývoj modelu profilování živin ani poskytování poradenství ohledně současných modelů profilování, které se již používají pro různé účely. Odborníci na výživu úřadu EFSA vyhodnotí nejnovější vědecké informace, včetně zdrojů jako jsou:

Úřad EFSA je povinen předložit své vědecké stanovisko do března roku 2022. Do konce roku 2021 bude návrh upravován mimo jiné na základě veřejné konzultace.

Další informace naleznete na stránkách úřadu EFSA:
https://www.efsa.europa.eu/en/news/efsas-scientific-advice-inform-harmonised-front-pack-labelling-and-restriction

Žádost o vědecké stanovisko k vývoji harmonizovaného povinného nutričního označování na přední straně obalu potravin a stanovení nutričních profilů pro omezení výživových a zdravotních tvrzení na potravinách:

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/EFSA-Q-2021-00026_M-2021-0007.pdf

Těšíme se na zajímavý odborný rozklad argumentů mimo politiku.

prof. J.Ruprich, CZVP SZÚ, 6.2.2021

Další odkazy na téma Nutri-Score na webu SZÚ.

Nahoru