Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Připravenost a reakce na krizové situace. » Mezinárodní zdravotní řád (IHR). Pandemický... » Mezinárodní zdravotní řád (International Health...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Mezinárodní zdravotní řád (International Health Regulations - IHR). Mezinárodní zdravotnické předpisy 2005.

Přijetí Mezinárodního zdravotního řádu (IHR) účastnickými státy poskytlo významný právní nástroj pro ochranu veřejného zdraví na mezinárodní úrovni. Klíčovým aspektem IHR je spolupráce na různé úrovni administrativní a vládní nejen mezi účastnickými státy, ale i mezi sousedícími státy, mezi obchodními partnery, členy regionálních organizací apod., v prevenci a kontrole  mezinárodního šíření chorob, chemických a nukleárních havárií atd.  


 

 

Revize textu dne 20.11..2020

Nahoru