SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Pro uživatele přípravků na ochranu rostlin » Materiály k nařízení CLP - výstražné symboly...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Materiály k nařízení CLP - výstražné symboly nebezpečnosti

Na webu SZÚ v částech, které se týkají klasifikace, označování a balení látek a směsí podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (= nařízení CLP), byly doplněny některé materiály z webu ECHA pro uživatele nebezpečných chemických látek a směsí.


Tyto materiály by mohli (do určité míry) využít i pracovníci nakládající s přípravky na ochranu rostlin, školitelé v kurzech odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky apod.


Dále Materiály k nařízení CLP - výstražné symboly nebezpečnosti

Autor: MUDr. Z. Trávníčková, CSc. (2. 8. 2016)

Nahoru