Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Informace pro žadatele o odbornou způsobilost POR » Materiály pro školitele POR - ochrana zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Materiály pro školitele POR - ochrana zdraví

K poskytování znalostí týkající se ochrany zdraví POR jsou oprávněny pouze osoby pověřené Ministerstvem zdravotnictví (podle §86a zákona č. 326/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů). Do této položky budou postupně vkládány materiály, kterými by se mají řídit, nebo které při školeních mohou využít.


Materiál se týká odborné způsobilosti a doplňujících školení "část ochrana zdraví" pro roky 2018-2019.
Materiál byl probírán na kurzu pro pověřené osoby v lednu 2018.
Prostřednictvím MZ je rozeslán pověřeným osobám během února 2018.
Ve stručnosti s ním byli seznámeni i zástupci ÚKZÚZ (na jednání na SZÚ v lednu 2018).

UPOZORNĚNÍ na novelu vyhlášky: Dne 7.2.2018 vyšla novela vyhlášky č. 18/2018, Sb., kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.

Po dohodě SZÚ a MZ byla SZÚ rozpracována témata pro odbornou přípravu pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle vyhlášky č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 17/2018 Sb. - problematika „ochrana zdraví lidí“.
Materiál byl odsouhlasen MZ, odeslán na MZ a je uveden níže. 

Upozorňujeme na materiál k ochranných vzdálenostem OV POR, který je možné při školení využívat.

Dále uporozňujeme na materiál k ochranným lhůtám OL POR, který je možné při školení také využívat.

Autor: MUDr. Zdenka Trávníčková, CSc.
Vytvořeno 7. února 2018; poslední aktualizace 13. 6. 2018.

Nahoru