SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
Praha 10, 100 42
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Informace pro žadatele o odbornou způsobilost POR » Materiály pro školitele POR - ochrana zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Materiály pro školitele POR - ochrana zdraví

K poskytování znalostí týkající se ochrany zdraví POR jsou oprávněny pouze osoby pověřené Ministerstvem zdravotnictví (podle §86a zákona č. 326/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů). Do této položky budou postupně vkládány materiály, kterými by se mají řídit, nebo které při školeních mohou využít.


Aktuální je materiál, který se týká odborné způsobilosti a doplňujících školení "část ochrana zdraví" pro roky 2018-2019.
Materiál byl probírán na kurzu pro pověřené osoby v lednu 2018.
Prostřednictvím MZ je rozeslán pověřeným osobám během února 2018.
Ve stručnosti s ním byli seznámeni i zástupci ÚKZÚZ (na jednání na SZÚ v lednu 2018).

UPOZORNĚNÍ na novelu vyhlášky: Dne 7.2.2018 vyšla novela vyhlášky č. 18/2018, Sb., kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.
Připravuje se na začátek března 2018 jednání mezi rezorty zdravotnictví a zemědělství, které by vedlo k upřesnění např. časových dotací, doporučených materiálů pro výuku a podobně.

Po dohodě SZÚ a MZ byla SZÚ rozpracována témata pro odbornou přípravu pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle vyhlášky č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 17/2018 Sb. - problematika „ochrana zdraví lidí“.
T. č. se čeká na definitivní odsouhlasení MZ. Následně bude materiál umístěn na tutu stránku, viz položka níže.

Upozorňujeme na materiál k ochranných vzdálenostem OV POR, který je možné při školení využívat.

Autor: MUDr. Zdenka Trávníčková, CSc.
Vytvořeno 7. února 2018; poslední aktualizace 24. 4. 2018

Nahoru