SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni @ szu.cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Hodnocení přípravku – informace pro žadatele » Návod na začlenění požadavků na ochranu zdraví...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Návod na začlenění požadavků na ochranu zdraví - etiketa POR

Státní zdravotní ústav se souhlasem Ministerstva zdravotnictví ČR připravil návod na začlenění požadavků na ochranu zdraví lidí do etikety přípravků na ochranu rostlin se zohledněním členění podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 132/2018 Sb.


Etiketa přípravku na ochranu rostlin (dále jen přípravek) je určena především pro jeho uživatele (ať už profesionální či neprofesionální).

Vzhledem k tomu, že ÚKZÚZ neakceptoval návrh rezortu zdravotnictví na vytvoření jednoho materiálu (vzor etikety přípravku, návod na vytvoření), vydává rezort zdravotnictví samostatný návod k části „ochrana zdraví lidí“.

Materiál je upraven tak, aby splňoval požadavky právních předpisů platných v EU i ČR.
Etiketa musí tedy obsahovat nejen informace o přípravku jako takovém, jeho použití (např. návod na použití, podmínky použití), ale řadu dalších informací mimo jiné i k ochraně zdraví lidí.
Přičemž je třeba zohlednit nejen požadavky na ochranu samotných uživatelů přípravků (kteří ředí přípravky, aplikují je, čistí zařízení po aplikaci apod.), ale i následných pracovníků (kteří vstupují do porostů /na plochy, manipulují s ošetřenými částmi plodin apod.), okolních osob a místních obyvatel a samozřejmě konečných spotřebitelů - konzumentů.
Při každé změně nebo doplnění povolení je žádoucí aktualizovat i podmínky k ochraně zdraví lidí, a to především při změně klasifikace přípravku, doplnění dalších způsobů aplikací apod.

Návod na začlenění požadavků na ochranu zdraví lidí do etikety přípravků na ochranu rostlin se zohledněním přílohy č. 3 vyhlášky č. 132/2018 Sb. ke stažení -  Návod etiketa POR + zdraví.

Bližší vysvětlení jednotlivých požadavků k ochraně zdraví bylo prezentováno na semináři pro žadatele o hodnocení POR, který se konal v SZÚ v červnu 2019.

Vloženo: 27. 9. 2019

Nahoru