SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nanosafety - nanočástice, materiály a technologie » Nedej se (Nedej se!) Nanotechnologie v karanténě
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nedej se (Nedej se!) Nanotechnologie v karanténě

Pořad dne 28. 6. 2020 na ČT2.


Rád se na tento pořad dívám. Obsahuje vždy určitou formu odborné diskuse či zamyšlení nad daným problémem nebo aktuální otázkou a vážil jsem si jak redakce, tak redaktorů. Respektive rád jsem se tento pořad díval. Do neděle 28. 6. 2020, kdy se změnil v PR vyjádření, v jednostranně zaměřenou informaci, až adoraci, a to i když ta byla podpořena vyjádřením známých celebrit. Asi se v dané problematice velmi dobře vyznají.

Nechci zde zpochybňovat zásluhy o vědu autora patentu (ty už ostatně ocenil 28. 10. 2017 prezident ČR M. Zeman), ale k informacím zde prezentovaným lze mít mnoho komentářů a doplnění, ale ty se asi do daného pořadu nehodily. A to i přesto, že se jedná o velmi slibnou technologii - tou je ostatně problematika nanotechnologií jako celek. Ale takových technologií (materiálů) zde již bylo více - připoměňme si například DDT (pomohlo proti malárii), azbest (vynikající stavební materiál), PCB, PCDD, freony (naprosto fantastická náplň do chladících zařízení a sprejů), zpomalovače hoření (BFR) - a dneska řešíme co s depoty perzistentních organických uhlovodíků, jak sanovat stavby s azbestem o dalších "odložených" dopadech nemluvě.

Je tedy vždy dobré mít k dispozici všechny informace, jak o výhodách, tak o možných rizicích. Pokud výhody převažují nad nevýhodami a potenciálními riziky (které známe a jsme schopni je zvážit) ... pak ať je už jenom na nás jak se nakonec rozhodneme.

Pokud ovšem rozhodujeme o někom (o dětech, o nemocných a o dalších citlivých skupinách obyvatestva), tak by ty váhy měly být hodně citlivé a mělo by se vážit několikrát. Protože na ně patří i něco čemu se říká "předběžná opatrnost". Přesněji řečeno, pokud si nejsem jistý možnými dopady, tak musím zajistit, aby případná rizika byla minimální - třeba i regulací, osvětou a odbornou diskusí nad podloženými doklady a výsledky nezávislých laboratoří, institucí a názory odborníků.

Jsem proto rád, že mám k dispozici vyjádření nezávislého odborníka v této oblasti - nanotechnologie a zdraví jejíž stanovisko k danému pořadu bych zde rád uvedl:


Dobrý den,

reaguji na poslední díl pořadu Nedej se, kde byly prezentovány přínosy aplikací, zejména fotokatalyticky aktivních nátěrů. Ráda bych v této souvislosti upozornila, že tento díl pokryl pouze jednu stranu problematiky.
Bylo by vhodné dát prostor k prezentaci i odvrácené stránky nanomateriálů, tam kde dochází k neodborné aplikaci těchto materiálů, které mohou za jistých okolností představovat větší rizika než přínosy.
Věnuji se přes 10 let environmentálním a zdravotním rizikům nanomateriálů, zejména nanočástic. Aktuálně pracujeme ve spolupráci se Zdravotním ústavem Ostrava a Státním zdravotním ústavem Praha a chtěli bychom poukázat na velmi divoké aplikace nanočástic formou nástřiku ve všech mateřských školách v Ostravě-jihu (celkem cca 27 MŠ, exponováno až 4 tis dětí), kde byl nástřik aplikován i na hračky a pracovní stoly, bez informování rodičů. Navíc firmě Nanozone, která to aplikovala a stále aplikuje v dalších zařízeních chybí věrohodné atesty o zdravotní nezávadnosti.
Proto bych Vás tímto chtěla požádat o vyvážení poskytovaných informací a prostor pro poukázání také na možná rizika při neodborných aplikacích a aplikacích vedených prioritně s obchodním záměrem, kterým se nehodí poukazovat na to, že biologické účinky zejména nanoTiO2 nejsou zanedbatelné.
Děkuji.
S pozdravem,  
prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
prorektorka pro vědu a výzkum
VŠB - Technická unvierzita Ostrava

Nahoru