SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pesticidy » Přípravky na ochranu rostlin » Hodnocení přípravku – informace pro žadatele » Nepřijatelné formulační přísady u POR
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nepřijatelné formulační přísady u POR

EU připravuje novelu, kterou doplní přílohu III nařízení (ES) č. 1107/2009, v platném znění - Seznam formulačních přísad, které jsou nepřijatelné jako součást přípravků na ochranu rostlin (POR).


SZÚ upozorňuje žadatele o hodnocení i držitele povolení POR, že se v EU připravuje novela výše uvedeného nařízení, kterým se bude specifikovat seznam přísad v příloze III. Jedná se o formulační přísady (čl. 27), které nejsou přijatelné jako součást POR.

Návrh části novela nařízení lze t. č. najít na webu Evropské Komise, ke stažení ZDE.

Je třeba, aby držitelé povolení se sami aktivně zajímali o seznam přísad navržených jako nepřijatelné a provedli revizi svých POR.

Na seznamu je především řada látek, které jsou klasifikované jako karcinogeny, mutageny v zárodečných buňkách nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1 (bez ohledu na podkategorii 1A nebo 1B), podezřené z endokrinní disrupce (ED), a několik dalších.

Všechny látky, které byly považovány pro ČR za nepřijatelné z hlediska ochrany zdraví jsou v navrženém seznamu uvedeny (více viz související článek - níže).

Nahoru