SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Nerovnosti ve zdraví » Healthy Inclusion
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Healthy Inclusion

    Sociokulturní dovednosti jako nástroj začleňování migrantů do podpory zdraví  


 

Počet cizinců, kteří přijíždějí žít a pracovat do České republiky se každoročně zvyšuje a snižuje se podíl těch, kteří považují Českou republiku pouze za přestupní zemi k cestě na západ. SZÚ je partnerem projektu č. 2007321 Healthy Inclusion financovaného z  Akčního programu pro veřejné zdraví Evropské komise. Koordinátorem je výzkumný ústav Červeného kříže z Vídně a účastní se ho 7 evropských zemí. Vedle ČR a Rakouska dále Nizozemí, Itálie, Německo, Slovensko a Dánsko. Východiskem projektu je předpoklad, že migranti jsou zranitelnou skupinou populace, která má horší životní a pracovní podmínky, horší přístup ke zdravotní péči, službám, na pracovní trh a do dalších oblastí, které majoritní populace využívá mnohem snadněji. Cílem projektu je vypracovat doporučení jakým způsobem vtáhnout a zahrnout migranty do aktivit v podpoře zdraví a zlepšit tak rovnost šancí v přístupu ke zdraví. V první fázi proběhl kvalitativní výzkum formou  řízených rozhovorů tazatelů s migranty a s poskytovateli služeb v podpoře zdraví. Výstupem této části projektu jsou dokumenty Migranti a podpora zdraví–analýza rozhovorů s poskytovateli služeb v podpoře zdraví v České republice a Názory migrantů na účast v podpoře zdraví.

Na základě výsledků metody Delphi, kdy  oslovení odborníci vyjadřovali své názory na podporu zdraví migrantů, byla v další fázi projektu vypracována společná doporučení. V závěru projektu byla publikována závěrečná zpráva.

info_Healthy_Inclusion_Apr2010.pdf Základní informace o projektu a partneři.pdf (278,35 KB)

2_doporuceni_pro_zacleneni.pdf Doporučení pro začlenění migrantů do podpory zdraví.pdf (880,73 KB)

3_Participation_European_Report_final.pdf Participation of Migrants in Health Promoting Interventions - European Results from seven EU Member State: Final report of the project.pdf (716,34 KB)

CZ_final_report_migrants_in_Czech.pdf Závěrečná zpráva  projektu Migranti a podpora zdraví.pdf (448,71 KB)

5Migrants_perspective_national_report.pdf Migrants´ perspectives on participation in health promotion in the Czech Republic -national_report.pdf (387,42 KB)

6Analysis_of_migrant_respondents_in_the_Czech_Republic.pdf Analysis of  migrant respondents in the Czech Republic.pdf (36,33 KB)

7Interview_guide.pdf Interview guide (EN).pdf (78,79 KB)

Migranti_a_podpora_zdravi_analyza_rozhovoru_2010.pdf Migranti a podpora zdraví - analýza rozhovorů s poskytovateli služeb v podpoře zdraví v České republice - národní zpráva.pdf (435,62 KB)

9CZ_National_report_providers_in_English.pdf Providers´perspectives on participation of migrants in health promotion in the Czech Republic - Analysis of interviews with providers: national report (EN).pdf (344,41 KB)

10CZ_Summaries_of_the_Delphi_survey_final.pdf Summaries of the Delphi survey in the Czech Republic.pdf (151,41 KB)


Národní konference - prezentace z konference

27. května 2010, Státní zdravotní ústav

Kontakt a informace

MUDr. Hana Janatová,CSc., e-mail: janatova@szu_cz, tel: 267082969

 

 

 

Nahoru