Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Nerovnosti ve zdraví » JAHEE
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

JAHEE


 

JAHEE –  Joint Action Health Equity Europe                       

JAHEE - Joint Action Health Equity Europe je společnou akcí (projektem) států EU, která se zaměřuje na oblast nerovností ve zdraví. Účastní se jí  celkem 25  partnerů z různých členských států EU a je realizovaná od 1/6  2018 po dobu 42 měsíců.

Cílem JAHEE  je přispět k dosažení větší rovnosti ve zdraví mezi různými skupinami obyvatel  ve všech zúčastněných zemích a mezi zeměmi navzájem.  Zejména se  JAHEE zaměřuje  na migranty a další zranitelné skupiny obyvatel, které mohou být více ohroženi diskriminací,  horší dostupností zdravotní péče včetně preventivní  a  mají nižší úroveň zdravotní gramotnosti.  JAHEE si klade za cíl přispět ke zlepšení plánování a rozvoje  politik pro řešení nerovností v oblasti zdraví na místní, regionální, národní  a evropské úrovni. 

Základem JAHEE je přístup založený na vzájemné spolupráci a výměně zkušeností mezi všemi zúčastněnými partnery.  

JAHEE se skládá z 9 pracovních balíčků (WP), čtyř společných  (WP1-WP4) a pěti tematických (WP5-WP9).

Státní zdravotní ústav se podílí  na třech tematických balíčcích:

WP 6 - Zdravé životní prostředí, WP7 – Migrace a zdraví  a WP8 Zlepšení přístupu  zranitelných skupin ke zdravotní péči.

Kontaktní osoba: Bc. Eva Uličná, e-mail: eva.ulicna@szu_cz, tel.: 267 082 501

Více informací naleznete na  webových stránkách:  https://jahee.iss.it/

Nahoru