Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Tabák a alkohol » Kouření
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Kouření

Kouření cigaret způsobuje rozsáhlá poškození zdravotního stavu obyvatelstva, zejména zvýšení výskytu nemocí srdce a cév, nemocí dýchacího ústrojí, a je hlavní příčinou rakoviny plic a jiných zhoubných nádorů. Vysoká je prevalence kuřáků především v populaci dospívajících a mladých dospělých do 34 let (20 % patnáctiletých, z toho 22 % chlapců a 18 % dívek, kouří alespoň jednu cigaretu týdně), nízká úroveň ochrany nekuřáků před tabákovým kouřem v prostředí, zejména dětí předškolního a školního věku, vysoká prevalence fatálních i nefatálních následků kouření, vyšší úroveň úmrtnosti na nádory související s kouřením v porovnání s ostatními státy. Kouření je nejen vážné zdravotní riziko, ale také společensky nevhodné chování. (Zdraví21, cíl 12)


 

 

 

 

 

 

Vývoj prevalence kuřáctví v dospělé populaci ČR

Názory a postoje občanů k problematice kouření


 

Základní dokumenty podpory zdraví

Dokumenty WHO a EC


 

Prevalence kuřáctví v dospělé populaci ČR

Výzkumná zpráva: Vývoj prevalence kuřáctví v dospělé populaci ČR, názory a postoje občanů ČR k problematice kouření - období 1997-2007


 

Tabák a zdraví

Bulletin oddělení psychosociálních determinant zdraví - ročník  2004-2008


 

 

 

 

 

 

Nahoru