Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Nerovnosti ve zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nerovnosti ve zdraví

p_nerovnocti_03.jpg Spravedlnost ve zdraví je významná etická a pragmatická kategorie zcela zásadní pro tvorbu zdravotní politiky.  V  této oblasti  není dostatek objektivních dat. Lze očekávat, že pokračující sociální diferenciace by mohla přinést nepříznivé důsledky pro zdraví některých částí populace. Zlepšování zdraví a snižování zdravotních nerovností by podle EU nemělo spadat pouze do kompetence sektoru zdravotnictví, protože politiky a opatření přijímaná v mnoha jiných odvětvích mají také vliv na zdraví. Jak je uvedeno v dokumentu "Zdraví ve všech politikách" (začlenění zdraví do všech politik – zkratka z angličtiny HIAP) přijatého v roce 2006 Radou EU, je potřeba prosazovat přístupy implementující zdraví do všech politik. Zatímco nutnost implementace zdraví do všech politik je všeobecně uznávána, provádění v praxi je i nadále složité. Vyžaduje jasný mandát od vlády, efektivní a citlivé vedení, systematické změny politiky a nové metodiky a přístupy. Teprve potom lze dosáhnout skutečného pokroku v úsilí EU o snižování nerovností v oblasti zdraví a zlepšování zdraví evropských občanů. (EQUITY ACTION).   


Evropská unie dlouhodobě vnímá otázku nerovností ve zdraví jako svou prioritu. 

Státní zdravotní ústav navazuje na tyto mezinárodní projekty a implementuje teoretické poznatky do praxe. 

Odkaz na stránky EU k nerovnostem ve zdraví http://ec.europa.eu/health/social_determinants/policy/index_en.htm

Zpráva o zdraví Romů v EU

http://ec.europa.eu/health/social_determinants/docs/2014_roma_health_report_en.pdf

 

JAHEE


 

Podpora zdraví pro osoby se zdravotním postižením


 

 

 

Nahoru