SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN

Kontakt pro média:

Tiskové oddělení
Ing. Klára Doláková, MBA 
tel.: + 420 267 082 210
e-mail: tisk@szu_cz
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Škola a zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Škola a zdraví

p_mladi_02.jpg Jedním z cílů Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století je cíl 4: Zdraví mladých. Strategie péče o zdraví zahrnuje celoživotní podporu zdraví, jejíž složkou je výchova jedince k odpovědnosti za zdraví.Významnými aktéry procesu podpory zdraví dětí a mládeže jsou rodiče a pedagogové, významnou institucí je škola, kterou prochází prakticky celá populace žijící v dané zemi.


 

Nabídka pro školy

 Akreditované vzdělávací programy. 


 

Prevence úrazů hravě


 

Prevence kouření hravě


 

Projekt "Sweden Loves Children"

5. květen 2014

Projekt "Sweden Loves Children" je zaměřen na podporu bezpečnosti dětí a prevence úrazů. Cílem je podpořit šíření informací a zvýšit povědomí o této problematice napříč celou společností. Součástí projektu je webový portál, brožurka a také rodinný víkend, který bude probíhat ve dnech 17.-18. května v areálu IKEA v Praze 5 – Zličín. Projekt organizuje Velvyslanectví Švédska a Business Sweden (obchodní oddělení) ve spolupráci se švédskými a českými partnery. Jedním z partnerů je i SZÚ, konkrétně Centrum podpory veřejného zdraví, které bude na akci zajišťovat semináře 1. pomoci pro veřejnost a edukaci pomocí informačních materiálů.


 

Program Škola podporující zdraví


 

Zdravotně výchovné materiály

brožury, letáky, plakáty


 

Studie zdraví a životního stylu dětí a školáků

Zdraví a životní styl dětí a školáků 2010, Životní styl a zdraví mládeže v Kraji Vysočina, Saturace jodem a jodurie 11-12ti letých dětí z 6ti oblastí v ČR v roce 2012-2013  


 

Sedíme zdravě - plakát

"Jak správně sedět", "Správná velikost a tvar školního nábytku"


 

Jak vybrat školní brašnu?

Užitečné rady pro nákup a používání


 

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice – aktuální témata.

Informace o 2. národní konferenci, kterou 6. června 2012 uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR, pod záštitou místopředsedy výboru PhDr. Marcela Chládka, MBA


 

Interaktivní programy pro děti

Pyramida zdravé výživy, Můžeš předejít úrazu?, Týká se mě násilí?


 

Konzultační den k problematice výživy

Sdělení přednesená na Konzultačním dnu hygieny dětí a mladistvých 17.3.2010


 

Správnou výživou proti anorexii a bulimii

Informace o  seminářích pro pedagogy


 

Školní nábytek

Doporučení MŠMT a Státního zdravotního ústavu


 

 

 

Nahoru