Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Tabák a alkohol » Studie GYTS 2016
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Studie GYTS 2016


Studie GYTS 2016

 

Global Youth Tobacco survey (GYTS) je školní výběrová studie, která monitoruje užívání tabákových výrobků a znalosti a postoje školní mládeže ve věku 13 – 15 let k této problematice. Studie GYTS byla vytvořena Světovou zdravotnickou organizací (WHO) ve spolupráci s Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC, USA). Česká republika se v roce 2016 zapojila již do čtvrtého celosvětového výzkumu kouření GYTS, kterého se zúčastnilo 3926 žáků 7. až 9. tříd a věkem odpovídajících studentů víceletých gymnázií ze 44 náhodně vybraných škol v celé České republice vyplněním anonymního dotazníku se 70 otázkami. Česká studie GYTS poskytuje údaje o prevalenci kouření cigaret, užívání ostatních tabákových výrobků a informace o pěti determinantách užívání tabáku: dostupnosti a ceně, expozici pasivnímu kouření, zanechání kouření, vlivu médií, reklamy a školních osnov. Výsledky studie je možné využít při přípravě komplexního programu omezování spotřeby tabáku. Proto je velmi důležité získat základní údaje o znalostech, chování a postojích ve vztahu ke kouření a zjistit další možné faktory, které by mohly mít vliv na užívání tabáku mládeží. Data z národní studie budou využity v mezinárodní srovnávací zprávě. Výsledky studie včetně podrobné analýzy získaných dat naleznete v přiloženém souboru.

 

Přílohy:

GYTS 2016 Factsheet: 1. anglicky   

                                      2. česky

GYTS 2016 - zpráva

 

 

Nahoru