SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Podpora zdraví » Správná výživa » Víš, co jíš?
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Víš, co jíš?

Informace o spolupráci SZÚ při realizaci projektu MZe a ÚZEI www.viscojis.cz ( projekt   2007-2009 - SOZ/9981/412/2009/1 , pokračování projektu v r.2010-11). Témata projektu: zdravé stravování a zacházení s  potravinami.  


Na  webových stránkách www,viscojis.cz spotřebitelé  naleznou srozumitelně zpracované informace od odborníků z resortů zemědělství a zdravotnictví. Webová aplikace viscojis je rozdělena na čtyři základní části – Zdravé stravování a výživa, Onemocnění související s výživou, Zacházení s potravinami a Jak nakupovat.


Zdravé stravování a výživa - informace o základních živinách v potravinách, a mnoho jiných témat (správná výživa podle věku,důležitost pitného režimu, udržování správné tělesné hmotnosti, alternativní směry ve výživě a další).

Onemocnění související s výživou - informace o chronických neinfekčních onemocněních (nadváha, obezita, nemoci z nedostatku živin, poruchy příjmu potravy, potravinové alergie a intolerance, osteoporóza) a také alimentárních infekcích a otravách.

Zacházení s potravinami - doporučení týkající se hygieny při manipulaci s potravinami v domácnosti, způsobů vhodného skladování a zpracování potravin a také praktické rady o stravování při  cestování.

Jak nakupovat - praktický průvodce světem bezpečných potravin doporučuje jak a kde nakupovat, čeho se při nákupu vyvarovat, jak reklamovat závadné potraviny, jak se orientovat ve značení potravin a v  přídatných látkách (tzv. éčka) a pod.

Součástí stránek je rovněž webový odkaz na aplikaci určenou teenagerům, která funguje jako informační podpora k novému výukovému programu, primárně určenému pedagogům a žákům 2. stupně základních škol. Výukový program nazvaný Výživa ve výchově ke zdraví vytvořili odborníci (z ministerstev zemědělství, zdravotnictví a  školství,  3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Společnosti pro výživu). Jeho cílem je nabídnout nový podpůrný vzdělávací projekt, který je rozdělen do šesti základních témat: Výživa a voda, Výživová doporučení, Výživa a nemoci, Nákazy z potravin a jejich prevence, Otravy z jídla a Bezpečnost potravin.

Na spuštění inovovaného webu www.viscojis.cz s aplikací www.viscojis.cz/teens ( únor 2011) navazuje spuštění revitalizovaných internetových stránek www.bezpecnostpotravin.cz, které uvedlo do provozu Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství (ICBP) 1.6.2011. Spotřebitelům přináší   žádané aktuální informace o závadných potravinách na trhu, o kvalitě a označování potravin, tiskové zprávy dozorových orgánů, týdenní přehledy hlášení ze Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), informace o biopotravinách  a geneticky modifikovaných potravinách. Profesionálové ocení přístup k přehledu českých právních předpisů v oblasti potravin.Webové stránky bezpecnostpotravin.cz jsou také oficiálním webem Koordinačního místa pro spolupráci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Proto je velký prostor věnován právě aktuálním informacím z EFSA a také možnostem spolupráce českých odborníků a odborných pracovišť s tímto nezávislým vědeckým pracovištěm.

Uživatelé internetových stránek mohou  zdarma využívat oblíbené služby „e-mail list". Po registraci je jim zasílán souhrn aktuálních informací z oblasti bezpečnosti potraviny a aktuální zprávy o závadných potravinách, které v české tržní síti zachytily dozorové orgány, a to ve frekvenci, kterou si sami určí.

V další nabídce nového webu viscojis je rovněž možnost vyhledávat další podrobné informace v A-Z slovníku bezpečnosti potravin či využít tzv. Infopultu k položení dotazu souvisejícího s danou problematikou

 

Nahoru