SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
Praha 10, 100 42
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Chemická bezpečnost » Nařízení CLP konsolidované znění z března 2018
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Nařízení CLP konsolidované znění z března 2018

Upozorňujeme na nové konsolidované znění nařízení (ES) č. 1272/2008 = nařízení CLP. Tento materiál má zapracované všechny novely, které k datu 1. 3. 2018 jsou účinné.


Konsolidované znění nařízení CLP k 1. 3. 2018  je uveřejněné na webu Úředního věstníku EU. Ke stažení ZDE.


Toto konsolidované znění k 1. 3. 2018 neobsahuje platné novely:

  • nařízení Komise (EU) 2017/542 - doplňuje přílohu VIII upravující harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví a preventivních opatření; účinnost od 1. ledna 2020
  • nařízení Komise (EU) 2017/776 - ČÁST, které mění tabulkou 3, což je Seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek;  účinnost od 1. prosince 2018

Poznámka:
Látky a směsi i před dnem 1. prosince 2018 mohou být klasifikovány, označovány a baleny v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 ve znění nařízení (EU) 2017/776 (podle čl. 3 tohoto nařízení).

Nahoru