SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
Praha 10, 100 42
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Chemická bezpečnost » Novela nařízení (ES) č. 1272/2008 – nařízení...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Novela nařízení (ES) č. 1272/2008 – nařízení (ES) č. 790/2009

Začátkem září 2009 vyšla očekávaná novena nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (evropské verzy GHS), která především zapracovala do části 3 přílohy VI dvě směrnice Komise 2008/58/ES a 2009/2/ES, nebo-li mění seznam látek s harmonizovanou klasifikací.


Nařízení, které má celkem 439 stran, lze najít a stáhnout v české verzi z internetové stránky Úředního věstníku EU zde

 

Toto nařízení vstupuje v platnost 20. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU.

Harmonizované klasifikace stanovené v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008, ve znění změn nařízením (ES) č. 790/2009, lze použít před 1. prosincem 2010.

V českém překladu je chyba. V čl. 2 odst. 3 v české verzi se uvádí, že harmonizované klasifikace z nařízení (ES) č. 1272/2008, ve znění tohoto nařízení, lze použít do 1. prosince 2010. Anglická verze uvádí, že harmonizované klasifikace z nařízení 1272/2008, ve znění nařízení 790/2009, lze použít před 1. prosincem 2010. Anglická verze je směrodatná. (Tato informace je uvedena i na internetové stránce Ministerstva průmyslu a obchodu zde.) Změny uvedené v čl. 1 nařízení (ES) č. 790/2009 se tedy musí použít od 1. prosince 2010.

 

Nahoru