Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Chemická bezpečnost » Oznamování nebezpečných směsí v souladu s...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oznamování nebezpečných směsí v souladu s přílohou VIII nařízení CLP

Čl. 45 nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) ukládá povinnost členským státům EU určit subjekty pověřené přijímáním informací týkajících se reakce na ohrožení zdraví. Určeným subjektům mají být poskytovány informace o chemickém složení směsí uváděných v jednotlivých členských státech na trh, klasifikovaných jako nebezpečné s fyzikálně-chemickou nebezpečností nebo nebezpečností pro lidské zdraví (dále jen nebezpečné směsi). Materiál MZ ČR k této problematice byl aktualizován.


Dne 23. prosince 2020 vyšla ve Sbírce zákonu ČR novela chemického zákona č. 350/2011 Sb., která je obsažená v zákoně č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností.
Tento zákon nabývá účinnost dnem 1. ledna 2021.

Novela mění mimo jiné § 22 chemického zákona, tj. oznamovací povinnost. Obsahuje povinnost oznamování informací o některých nebezpečných směsích do portálu spravovaného Evropskou agenturou pro chemické látky (portál PCN).

V  návaznosti na novelu chemického zákona vydalo v prosinci 2020 Ministerstvo zdravotnictví „Metodický výklad Ministerstva zdravotnictví k postupu oznamování nebezpečných směsí v souladu s přílohou VIII nařízení EP  a Rady (ES) č. 1272/2008“, který násleně aktualizovalo. Poslední verze je z 26. ledna 2021.

Metodický výklad (pro potřeby dovozců, následných uživatelů i dozorových orgánům) je ke stažení na webu ministerstva.

Vloženo: 8.1.2021, poslední aktualizace 28.1.2021.

Nahoru