Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Chemická bezpečnost » Pokyn ECHA k příloze VIII nařízení CLP
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Pokyn ECHA k příloze VIII nařízení CLP

V červenci r. 2019 byl na webu ECHA uveřejněn pokyn týkající se tzv. harmonizované informace - reakce na ohrožení zdraví - přílohy VIII k nařízení CLP. Účelem tohoto pokynu je pomoci uživatelům při plnění povinností vyplývajících z nařízení.


Příloha VIII nařízení CLP (konkrétně novela nařízení Komise (EU) 2017/542) zavádí harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví a preventivní opatření. ECHA nyní zveřejnila "Guidance on harmonised information relating to emergency health response – Annex VIII to CLP", verzi 2.0.
Materiál je k dispozici prozatím jen v angličtině - ke stažení ZDE.

Upozornění, dne 10.1.2020 vyšla v Úředním věstínu EU novela nařízení CLP - konkrétně nařízení Komise (EU) 2020/11, které mění předchozí novelu nařízení Komise (EU) 2017/542.
Některé informace v pokynech ECHA (včetně např. termínu uplatnění nařízení) se tímto stávají "zastaralé", neboť odpovídají verzi z roku 2019 - tj. před novelou nařízení CLP.

Aktualizace článku: 13.1.2020

Nahoru