Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Pracovní prostředí a zdraví » Chemická bezpečnost » Průvodce týkající se bezpečnostních listů a...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Průvodce týkající se bezpečnostních listů a scénářů expozice - ECHA

Při nakládání s chemickými látkami je nesmírně důležitá komunikace v dodavatelském řetězci. Z těchto důvodů zpracovala ECHA průvodce, který má pomoci dodavatelům ale i příjemcům bezpečnostních listů nejen je sestavit, ale také lépe je pochopit a následně využít.


"Průvodce týkající se bezpečnostních listů a scénářů expozice" ECHA mimo jiné obsahuje:

  • základní informace k bezpečnostním listům a scénářům expozice,
  • doporučení pro příjemce bezpečnostních listů
  • informace, které mají být uváděny v jednotlivých oddílech bezpečnostního listu a scénáře expozice,
  • rady, co dělat na podporu bezpečného používání a dodržování právních předpisů,
  • tipy pro dodavatele a příjemce.

Na webu ECHA

  • „interaktivní“ průvodce ve formátu PDF (v angličtině) – odkaz ZDE
  • průvodce ve formátu PDF (v češtině, verze z listopadu 2016), 86 stránek – ke stažení ZDE

Pro dodavatele mohou být zajímavé také samostatné - Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů, t.č. poslední verze 3.1 v češtině z listopadu 2015 – ke stažení ZDE

Nahoru