SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » C » Coronaviry » Onemocnění COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2 » Doporučení pro zdravotníky a zdravotnická... » Checklist pro nemocnice připravující se na...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Checklist pro nemocnice připravující se na příjem a péči o pacienty s onemocněním COVID-19

Dokument ECDC s instrukcemi (a checklistem) pro nemocnice, které se starají (budou starat) o pacienty s onemocněním COVID-19.


Checklist je založen na současných znalostech ohniska COVID-19 a dostupných důkazech. Jednotlivé body (prvky) popsané v seznamu nemusí být použitelné ve všech nemocnicích a je možné, že budou muset být přizpůsobeny specifickým vlastnostem nemocnice, jednotlivým národním zdravotnickým systémům a právním předpisům.

ECDC bude aktualizovat tento přehled, jakmile budou k dispozici nové informace.

Prvky, které mají být hodnoceny, byly rozděleny do následujících kapitol:

• Zřízení hlavního týmu a klíčových interních a externích kontaktních míst

• Lidské a materiální zdroje a kapacity zdravotnických zařízení

• Komunikace a ochrana dat

• Hygiena rukou, osobní ochranné prostředky (OOP) a nakládání s odpady

• Třídění, první kontakt a stanovení priorit

• Umístění pacienta, pohyb pacientů v zařízení a přístup návštěvníků

• Úklid

 

Pro každou z výše uvedených kapitol byly identifikovány prvky nebo procesy a položky, které mají být zkontrolovány.

Měl by být zvážen postup pro vlastní audit dodržování tohoto kontrolního seznamu.

 

Pro koho je materiál určen: Orgány ochrany veřejného zdraví a správci nemocnic v zemích EU/EEA a ve Velké Británii.

Více informací na: Checklist for hospitals preparing for the reception and care of coronavirus 2019 (COVID-19) patients

Nahoru