SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » P » Poliomyelitida (přenosná dětská obrna).... » Divoký poliovirus typ 1 (WPV1) v Malawi.
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Divoký poliovirus typ 1 (WPV1) v Malawi.

Zdravotnické úřady v Malawi (jihovýchodní Afrika) ohlásily 17.2.2022 infekci divokým poliovirem typu 1 u malého dítěte v hlavním městě Lilongwe. Jedná se o první případ divokého polioviru v Africe po více než pěti letech.


V srpnu 2020 byla Afrika vyhlášena WHO za Region „polio-free“, bez výskytu divokých domácích, tzv. indigenních poliovirů.  Výsledky laboratorních analýz ukazují, že kmen zjištěný v Malawi má souvislost s kmenem kolujícím v Pákistánu, v provincii Sindh. Jedná se tedy o importovaný poliovirus, jeho detekce neovlivňuje status certifikace Regionu Afrika (WHO/AFRO) jako prostého divokých poliovirů. 

Poslední případy paréz v Africe, vyvolané divokými polioviry, se vyskytly v roce 2016 v severní Nigérii.

WHO podporuje zdravotnické úřady v Malawi v reakcích na epidemii, včetně organizace doplňkových vakcinačních kampaní. Intenzivní surveillance je prováděna i v sousedních zemích. Akcí se účastní i tým rychlé reakce Globální Polio Eradikační Iniciativy (GPEI) WHO/AFRO, stejně jako další partnerské organizace.

Dosud jedinými zeměmi na světě s endemickým výskytem divokých poliovirů zůstávají stále Afghánistán a Pákistán.

Do doby globální polioeradikace nelze riziko importu divokého polioviru vyloučit v žádné zemi. Ochranou proti infekci jedince i následnému vzniku epidemie je pouze vysoká proočkovanost populace, poskytující kolektivní imunitu. Opakovaně je zdůrazňována potřeba proočkovanosti populace nad 95 %.

Zdroj:

https://www.afro.who.int/news/malawi-declares-polio-outbreak

Zpracovalo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí

Nahoru