SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » C » Coronaviry » Onemocnění COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2 » Doporučení pro zdravotníky a zdravotnická...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Doporučení pro zdravotníky a zdravotnická zařízení, COVID-19

Nemocnice.jpg


Doba infekčnosti jedinců infikovaných virem SARS-CoV-2

Jak dlouhé je období nakažlivosti u onemocnění covid-19? Jak dlouho může přetrvávat PCR pozitivita? Souhrn současných poznatků.


 

WHO a CDC doporučení pro uvolnění pacientů s přetrvávající PCR pozitivitou z izolace

Srovnání doporučení WHO a CDC


 

Stanovisko výboru ČSARIM - Rozhodování pacientů v intenzivní péči v situaci nedostatku vzácných zdrojů

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP


 

WHO on-line kurzy covid-19

Přehled volně dostupných WHO on-line kurzů zaměřených na covid-19.


 

Nový koronavirus vydrží na povrchu několik hodin - aktualizace

1. Stabilita viru SARS-CoV-2 je podobná původnímu viru SARS. N van Doremalen, et al . Aerosol and surface stability of HCoV-19 (SARS-CoV-2) compared to SARS-CoV-1. The New England Journal of Medicine . DOI: 10.1056/NEJMc2004973 (2020). 2. Vliv teploty na přežívání viru na různých materiálech a površích potvrdila recentní australská studie (Riddel et al. 2020), aktualizace 6.11.2020 .


 

Mimořádné opatření – antigenní testování a použití OOP – zaměstnanci, s účinností od 4. a 9. 11. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR, 3.11.2020


 

Algoritmus MZ ČR ze dne 2.11.2020 - použití a interpretace antigenního testu v detekci onemocnění COVID-19

Algoritmy použití a interpretace antigenního testu v detekci onemocnění COVID-19, návod na použití uvedeného testu a dále management respiračních onemocnění v ordinacích praktických lékařů ze dne 2.11.2020, MZ ČR


 

STRATEGIE TESTOVÁNÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 pro sezónu respiračních onemocnění 2020/2021

Rada vlády pro zdravotní rizika vydává Strategii testování nemoci COVID-19 pro sezónu respiračních onemocnění 2020/2021, kterou se stanovují základní principy k zajištění provádění testování nemoci COVID-19 v době podzimní/zimní sezóny výskytu respiračních onemocnění pro rok 2020/2021 + Management akutních onemocnění v ambulancích praktických lékařů pro děti a dorost v době pandemie onemocnění COVID-19 + Management respiračních onemocnění v ambulancích všeobecných praktických lékařů v době pandemie onemocnění COVID-19


 

Mimořádné číslo časopisu Farmakoterapeutická revue o koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci covid-19

Odkaz na mimořádné číslo časopisu   Farmakoterapeutická revue , které je věnováno novému koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci covid-19. Snahou autorů bylo shrnout aktuální informace o původci, epidemiologii, klinických projevech, komplikacích a terapii této nákazy. Díky vstřícnosti vydavatele je toto číslo zcela zdarma.


 

Mimořádné opatření – izolace a karanténa s účinností od 25. 9. 2020 do odvolání

Mimořádné opatření MZ ČR


 

eRouška - manuál pro praktické lékaře

Od pátku 18.9.2020 je spuštěna nová verze aplikace eRouška 2.0. Tato nová aplikace je aktivním nástrojem v boji proti šíření koronaviru. V manuálu najdete popis, jak eRouška funguje.


 

Aktualizace algoritmu testování metodou PCR ze dne 7.7.2020


 

Program EU pro odběry a transfuze rekonvalescentní plazmy od dárců po prodělaném onemocnění COVID-19

Dokument Evropské komise. Pokyny pro odběry, testování, zpracování, skladování, distribuci a monitorované použití rekonvalescentní plasmy.


 

Doporučení Ministerstva vnitra pro zdravotnické pracovníky v první linii

Pracovníci v první linii jsou pod nejvyšší zátěží, proto mají nárok na podporu! Doporučení psychologů jak podpořit týmy, jak máme mluvit se svými dětmi, jak si můžeme pomoci sami, jak nám mohou pomoci druzí. Kontakty na bezplatnou supervizi, debriefing a jinou podporu.


 

Doporučení KS COVID MZ k provádění očkování v průběhu pandemie onemocnění COVID-19

Doporučení klinické skupiny COVID Ministerstva zdravotnictví. 10.04.2020


 

COVID-19 a odborné společnosti

Přehled doporučení, které mají odborné společnosti na svých webových stránkách.


 

Odběr klinického materiálu z horních cest dýchacích vhodný pro diagnostiku COVID-19 za použití metody přímého průkazu

Odborné doporučení / stanovisko KS COVID MZ k 2.4.2020


 

Nakládání s těly zesnulých osob s potvrzenou nákazou COVID-19

Zpracováno Klinickou skupinou COVID Ministerstva zdravotnictví dne 26. 3. 2020.


 

Doporučení k nošení respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese

Ministerstvo zdravotnictví ČR


 

Aktualizovaný algoritmus a kritéria pro propuštení pacienta ze dne 26.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví


 

Mimořádné opatření - nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče

Mimořádné opatření MZ ČR, dne 25.3.2020


 

Odborné stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Komentáře k mikrobiologické diagnostice onemocnění COVID-19, vypracované jako odborné stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP.


 

Stanovisko k možnosti resterilizace antidekubitních polohovacích pomůcek

Národní referenční centrum pro dezinfekci a sterilizaci


 

Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí

Odkaz na aktualizované stránky NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí včetně doporučení pro zdravotnická zařízení při podezření na infekci novým koronavirem.


 

Mimořádné opatření - organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků

MZ ČR, zveřejněno 20.3.2020


 

Manuál pro použití Rapid testů

Text Manuálu bude pravidelně aktualizován podle stávající situace (20.3.2020).


 

Algoritmy postupů pro COVID-19 ze dne 19.3.2020 MZ ČR

Informace MZ ČR: Z pověření náměstkyně MUDr. Aleny Šteflové, Ph.D., MPH , v návaznosti na vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v České republice a v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu,  naleznete pro informaci a pro zkoordinování postupů následující dokumenty:


 

Oblékání a svlékání osobních ochranných prostředků (OOP) u COVID-19

NRC-HAI ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí a 3. lékařskou fakultou UK připravilo výcvikový materiál pro klinická pracoviště, která hospitalizují pacienty s COVID-19. Popisuje bezpečné používání osobních ochranných prostředků.


 

Mimořádné opatření MZ ČR pro poskytovatelé zdravotních služeb akutní lůžkové péče

Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu. 17.3.2020


 

Doporučení pro ordinace a čekárny praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD)

Současná situace vyžaduje změnit režim chodu ordinace. Pokyny pro očkování. Aktualizace k 17.3.2020    


 

Mimořádné opatření MZ ČR

Povinnost pro poskytovatele zdravotních služeb zajišťujících odběr vzorků na vyšetření nového koroaviru SARS-CoV-2.


 

Doporučení pro očkování dětí v uzavřených oblastech

Platí stále pravidlo, pokud je dítě zdravé, nemělo by se pravidelné očkování odkládat.


 

Národní referenční laboratoří pro SARS-CoV-2 je NRL pro chřipku.

NRL prošla úspěšně konfirmační procesem v EU referenční laboratoři (Charité Berlín).


 

Koronavirová infekce a těhotenství (COVID-19)

Stanovisko České společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP (www.csupg.cz)


 

Kritéria pro propuštění potvrzených případů COVID-19

Kdy je bezpečné propustit pacienty s COVID-19 z nemocnice nebo ukončit domácí izolaci. ECDC. 10.3.2020.


 

Karanténu pro kontakty nakažených osob budou nově na dálku rozhodovat praktičtí lékaři

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádného opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění způsobené novým koronavirem v České republice. Hygienické stanice budou hlásit praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost všechny osoby, které byly v kontaktu s nakaženými pacientem, a lékaři na dálku rozhodnou o karanténě v délce 14 dnů.


 

Rady pro zdravotnické pracovníky: Zacházení s pacienty se suspektní nebo potvrzenou infekcí COVID-19

Informační leták (2. aktualizovaná verze) pro zdravotnické pracovníky upravený podle ECDC.


 

Jak vystavovat Potvrzení o nařízení karantény nebo rozhodovat o vzniku pracovní neschopnosti (návod ČSSZ)

Informace České správy sociálního zabezpečení


 

Koronavirus 2019-nCoV - informace pro lékaře, 5.3.2020

Aktualizované algoritmy činností při podezření na infekci COVID-19.


 

Oblasti s přenosem COVID-19 v komunitě

ECDC dále bude definovat jen celé země s komunitním přenosem COVID-19 a odkazuje od 2. 3. 2020 na stránky WHO. Odkaz na stránky německého RKI a italského MZ, kde jsou pravidelně aktualizovány postižené regiony a počty případů.


 

Stanovisko NRL ke klinické relevanci průkazu protilátek proti SARS-CoV-2 k průkazu onemocnění COVID-19

Informace Národní referenční laboratoř pro chřipku, Státní zdravotní ústav


 

Návod pro zacházení s osobními ochrannými prostředky (OOP) určený zdravotnickým pracovníkům.

Dokument ECDC s názornou fotodokumentací určený zdravotnickým pracovníkům, kteří ošetřují pacienty se suspektním nebo s potvrzeným onemocněním COVID19.


 

Racionální používání osobních ochranných prostředků u onemocnění COVID-19

Text WHO, 27.2.2020


 

Checklist pro nemocnice připravující se na příjem a péči o pacienty s onemocněním COVID-19

Dokument ECDC s instrukcemi (a checklistem) pro nemocnice, které se starají (budou starat) o pacienty s onemocněním COVID-19.


 

Pokyny pro laboratorní vyšetřování infekcí koronavirem SARS-CoV-2


 

COVID-19 Micro learning

Micro learningové kurzy ECDC pro pracovníky v oblasti veřejného zdraví.


 

Standardní opatření k eliminaci rizika přenosu infekčních agens při poskytování zdravotní péče

Materiál čerpá z mezinárodně platných doporučení WHO.  


 

WHO - formulář Hlášení 2019-nCoV + WHO case definice případu


 

Krajské hygienické stanice (KHS) - seznam a kontakty

Převzato z MZ ČR (aktualizace k 17.1.2020)


 

Doporučení pro zdravotnická zařízení při podezření na infekci novým koronavirem

Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí vydalo doporučení pro zdravotnická zařízení při podezření na infekci novým koronavirem podle ECDC a WHO.


 

Nahoru