Home » Témata zdraví a bezpečnosti » Nemoci a jejich prevence » Infekční nemoci » A - Z infekce » P » Ptačí chřipka » Informace pro cestovatele do oblasti s výskytem...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Informace pro cestovatele do oblasti s výskytem ptačí chřipky


Pro cestovatele do oblasti výskytu ptačí chřipky typu A (H5/N1):

Onemocnění napadá primárně drůbež.

Případy přenosu na člověka byly potvrzeny.

Přenos onemocnění se uskutečňuje hlavně přímým kontaktem s nemocnými zvířaty, vzduchem a nepřímo prostřednictvím kontaminovaných (znečištěných) rukou a předmětů (například ptačím trusem nebo sekrety nemocných zvířat).

Projevy onemocnění u člověka:

příznaky podobné chřipkovému onemocnění

horečka (kolem 38°C)

bolesti v krku

svalové a kloubní bolesti

kašel

Nezůstávejte delší dobu v uzavřených prostorách - dochází ke snadnějšímu  přenosu viru.

Během pobytu se vyhněte veškerému kontaktu s živou nebo mrtvou drůbeží.

Nenavštěvujte drůbeží a ptačí farmy ani trhy s těmito zvířaty.

Dodržování základních hygienických zásad v těchto oblastech je naprosto nezbytné:

Pravidelně si myjte ruce vodou a mýdlem nebo speciálním desinfekčním roztokem!

Jezte jen dobře provařená jídla a pijte pouze balenou vodu!

Při návratu z oblastí výskytu ptačí chřipky typu A (H5/N1)


Jestliže jste pobývali v zemi s výskytem tohoto onemocnění, byli jste v kontaktu s lidmi nemocnými ptačí chřipkou nebo drůbeží (živou nebo mrtvou) a jestliže se u vás začínají objevovat příznaky podobné chřipkovému onemocnění během 10 dnů po návratu, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!

Nezapomeňte sdělit ošetřujícícmu lékaři, že se vracíte ze země s výskytem ptačí chřipky!


Přehled zemí s výskytem ptačí chřipky (H5/N1) na stránkách WHO.

Nahoru